„Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 1 List Jana 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - List św. Pawła do Rzymian 4,1

Biblia Brzeska

Cóż tedy, rzeczemy, iż Abraham, ociec nasz, otrzymał wedle ciała?
List św. Pawła do Rzymian 4,1

Biblia Gdańska (1632)

Cóż tedy, rzeczemy, znalazł Abraham, ojciec nasz według ciała?
Rzymian 4,1

Biblia Gdańska (1881)

Cóż tedy, rzeczemy, znalazł Abraham, ojciec nasz według ciała?
Rzymian 4,1

Biblia Tysiąclecia

Zapytajmy więc, co ⟨zyskał⟩ Abraham, przodek nasz według ciała?
List do Rzymian 4,1

Biblia Warszawska

Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała?
List św. Pawła do Rzymian 4,1

Biblia Jakuba Wujka

Cóż tedy rzeczemy, że nalazł Abraham, ociec nasz wedle ciała?
List do Rzymian 4,1

Nowa Biblia Gdańska

Co więc, powiemy, spotkało Abrahama, naszego przodka według cielesnej natury?
List do Rzymian 4,1

Biblia Przekład Toruński

Cóż więc powiemy, co znalazł Abraham, ojciec nasz według ciała?
List do Rzymian 4,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała?
List do Rzymian 4,1

American Standard Version

What then shall we say that Abraham, our forefather, hath found according to the flesh?
List do Rzymian 4,1

Clementine Vulgate

Quid ergo dicemus invenisse Abraham patrem nostrum secundum carnem ?
List do Rzymian 4,1

King James Version

What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found?
List do Rzymian 4,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι ουν ερουμεν αβρααμ τον πατερα ημων ευρηκεναι κατα σαρκα
List do Rzymian 4,1

Young's Literal Translation

What, then, shall we say Abraham our father, to have found, according to flesh?
List do Rzymian 4,1

World English Bible

What then will we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh?
List do Rzymian 4,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić