„Oto Ja puszczę nań ducha, i usłyszy wieść, a wróci się do ziemi swojej, i położę go mieczem w ziemi jego.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Królewska 19,7

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Księga Sędziów 4,24

Biblia Brzeska

I rozmnażała się moc synów Izraelskich, a była tak sroga przeciw Jabin, królowi chananejskiemu, aż go i samego zatracili.
Księga Sędziów 4,24

Biblia Gdańska (1632)

I nacierała ręka synów Izraelskich tem bardziej, a ciężka była Jabinowi, królowi Chananejskiemu, aż zgładzili tegoż Jabina, króla Chananejskiego.
Sędziów 4,24

Biblia Gdańska (1881)

I nacierała ręka synów Izraelskich tem bardziej, a ciężka była Jabinowi, królowi Chananejskiemu, aż zgładzili tegoż Jabina, króla Chananejskiego.
Sędziów 4,24

Biblia Tysiąclecia

Ręka zaś Izraelitów uciskała coraz mocniej Jabina, króla Kanaanu, aż do całkowitej jego zagłady.
Księga Sędziów 4,24

Biblia Warszawska

A ręka synów izraelskich była coraz twardsza dla Jabina, króla Kanaanu, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu.
Księga Sędziów 4,24

Biblia Jakuba Wujka

którzy co dzień się wzmagali a mocną ręką tłumili Jabin, króla Chananejskiego, aż go zgładzili.
Księga Sędziów 4,24

Nowa Biblia Gdańska

Dłoń synów Israela coraz silniej ciążyła na Jabinie – królu Kanaanu, dopóki nie zgładzili Jabina – króla Kanaanu.
Księga Sędziów 4,24

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I ręka synów Izraela coraz bardziej nacierała na Jabina, króla Kanaanu, i uciskała go, aż zgładzili Jabina, króla Kanaanu.
Księga Sędziów 4,24

American Standard Version

And the hand of the children of Israel prevailed more and more against Jabin the king of Canaan, until they had destroyed Jabin king of Canaan.
Księga Sędziów 4,24

Clementine Vulgate

qui crescebant quotidie, et forti manu opprimebant Jabin regem Chanaan, donec delerent eum.
Księga Sędziów 4,24

King James Version

And the hand of the children of Israel prospered, and prevailed against Jabin the king of Canaan, until they had destroyed Jabin king of Canaan.
Księga Sędziów 4,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the hand of the sons of Israel goeth, going on and becoming hard on Jabin king of Canaan, till that they have cut off Jabin king of Canaan.
Księga Sędziów 4,24

World English Bible

The hand of the children of Israel prevailed more and more against Jabin the king of Canaan, until they had destroyed Jabin king of Canaan.
Księga Sędziów 4,24

Westminster Leningrad Codex

וַתֵּלֶךְ יַד בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל הָלֹוךְ וְקָשָׁה עַל יָבִין מֶלֶךְ־כְּנָעַן עַד אֲשֶׁר הִכְרִיתוּ אֵת יָבִין מֶלֶךְ־כְּנָעַן׃ פ
Księga Sędziów 4,24
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić