„W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Jana 4,9

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Księga Rut 1,9

Biblia Brzeska

Niechajże wam to da Pan, aby każda znalazła odpoczynienie w domu męża swego. Tamże je całowała, a ony płakały głosem wielkiem.
Księga Rut 1,9

Biblia Gdańska (1632)

Niech wam da Pan znaleźć odpocznienie, każdej w domu męża swego; i pocałowała je, a one podniósłszy głos swój, płakały,
Ruty 1,9

Biblia Gdańska (1881)

Niech wam da Pan znaleźć odpocznienie, każdej w domu męża swego; i pocałowała je, a one podniósłszy głos swój, płakały,
Ruty 1,9

Biblia Tysiąclecia

Niech Pan sprawi, abyście osiągnęły spokojne miejsce, każda w domu swego męża! Ucałowała je, ale one zaczęły głośno płakać,
Księga Rut 1,9

Biblia Warszawska

Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża; i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały
Księga Rut 1,9

Biblia Jakuba Wujka

Niechaj wam da naleść odpoczynienie w domiech mężów, których dostaniecie. I pocałowała je. Które wyniózszy głos, jęły płakać
Księga Rut 1,9

Nowa Biblia Gdańska

Niech WIEKUISTY pozwoli wam znaleźć pokój, każdej w domu swojego męża. Potem je ucałowała. Jednak one zaczęły głośno płakać,
Księga Rut 1,9

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech PAN sprawi, aby każda z was znalazła pokój w domu swego męża. I pocałowała je, a one podniosły głosy i zapłakały.
Księga Rut 1,9

American Standard Version

Jehovah grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice, and wept.
Księga Rut 1,9

Clementine Vulgate

Det vobis invenire requiem in domibus virorum quos sortitur estis. Et osculata est eas. Qu elevata voce flere cperunt,
Księga Rut 1,9

King James Version

The LORD grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them; and they lifted up their voice, and wept.
Księga Rut 1,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Jehovah doth grant to you, and find ye rest each in the house of her husband;` and she kisseth them, and they lift up their voice and weep.
Księga Rut 1,9

World English Bible

Yahweh grant you that you may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice, and wept.
Księga Rut 1,9

Westminster Leningrad Codex

יִתֵּן יְהוָה לָכֶם וּמְצֶאןָ מְנוּחָה אִשָּׁה בֵּית אִישָׁהּ וַתִּשַּׁק לָהֶן וַתִּשֶּׂאנָה קֹולָן וַתִּבְכֶּינָה׃
Księga Rut 1,9
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić