„A braci jego przedniejszych z domów ojcowskich dwieście czterdzieści i dwa; i Amasesaj, syn Asareli, syna Achzajowego, syna Mesullemitowego, syna Immerowego.”

Biblia Gdańska (1881): Nehemijaszowa 11,13

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Księga Izajasza 59,20

Biblia Brzeska

I przyjdzie odkupiciel do Syjonu i do onych, którzy się nawracają od złości w Jakubie, mówi Pan.
Księga Izajasza 59,20

Biblia Gdańska (1632)

Bo przyjdzie do Syonu odkupiciel, i do tych, którzy się odwracają od występków w Jakóbie, mówi Pan.
Izajasz 59,20

Biblia Gdańska (1881)

Bo przyjdzie do Syonu odkupiciel, i do tych, którzy się odwracają od występków w Jakóbie, mówi Pan.
Izajasz 59,20

Biblia Tysiąclecia

Lecz do Syjonu przyjdzie jako Odkupiciel i do nawróconych z występków w Jakubie - wyrocznia Pana.
Księga Izajasza 59,20

Biblia Warszawska

Przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku - mówi Pan.
Księga Izajasza 59,20

Biblia Jakuba Wujka

I przydzie Syjonowi odkupiciel, i tym, którzy się wracają od nieprawości w Jakobie, mówi PAN.
Księga Izajasza 59,20

Nowa Biblia Gdańska

A przyjdzie do Cyonu jako Wykupiciel dla nawróconych od występku w Jakóbie – mówi WIEKUISTY.
Księga Izajasza 59,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przyjdzie bowiem Odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi PAN.
Księga Izajasza 59,20

American Standard Version

And a Redeemer will come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith Jehovah.
Księga Izajasza 59,20

Clementine Vulgate

et venerit Sion redemptor,et eis qui redeunt ab iniquitate in Jacob,dicit Dominus.
Księga Izajasza 59,20

King James Version

And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the LORD.
Księga Izajasza 59,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And come to Zion hath a redeemer, Even to captives of transgression in Jacob, An affirmation of Jehovah.
Księga Izajasza 59,20

World English Bible

A Redeemer will come to Zion, and to those who turn from disobedience in Jacob, says Yahweh.
Księga Izajasza 59,20

Westminster Leningrad Codex

וּבָא לְצִיֹּון גֹּואֵל וּלְשָׁבֵי פֶשַׁע בְּיַעֲקֹב נְאֻם יְהוָה׃
Księga Izajasza 59,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić