„Tymoteuszowi, miłemu synowi, niech będzie łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Tymoteusza 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Księga Izajasza 59,19

Biblia Brzeska

A ci, co są na zachód słońca, będą się bać imienia Pańskiego, a którzy są na wschód słońca, chwały jego, gdy przyjdzie jako rzeka gwałtowna, którą Duch Pański pędzi.
Księga Izajasza 59,19

Biblia Gdańska (1632)

I będą się bali, którzy są na zachód, imienia Pańskiego, i którzy na wschód słońca, sławy jego. Gdy przypadnie nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go duch Pański precz zapędzi.
Izajasz 59,19

Biblia Gdańska (1881)

I będą się bali, którzy są na zachód, imienia Pańskiego, i którzy na wschód słońca, sławy jego. Gdy przypadnie nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go duch Pański precz zapędzi.
Izajasz 59,19

Biblia Tysiąclecia

Od Zachodu ujrzą imię Pana i od Wschodu słońca - chwałę Jego, bo przyjdzie On jak gwałtowny potok, pędzony tchnieniem Pańskim.
Księga Izajasza 59,19

Biblia Warszawska

I będą się bali na Zachodzie imienia Pana, a na Wschodzie jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana.
Księga Izajasza 59,19

Biblia Jakuba Wujka

I będą się bać, którzy od zachodu, imienia PAńskiego, a którzy od wschodu słońca, sławy jego, gdy przyjdzie jako rzeka gwałtowna, którą duch PANski pędzi.
Księga Izajasza 59,19

Nowa Biblia Gdańska

Na Zachodzie będą się obawiać Imienia WIEKUISTEGO, a na wschodzie słońca – Jego majestatu; gdy wróg nadciągnie jak rzeka - uniesie go tchnienie WIEKUISTEGO.
Księga Izajasza 59,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I ci, którzy są na zachodzie, będą się bali imienia PANA, i ci, którzy na wschodzie – jego chwały. Gdy wróg przyjdzie jak rzeka, Duch PANA przepędzi go.
Księga Izajasza 59,19

American Standard Version

So shall they fear the name of Jehovah from the west, and his glory from the rising of the sun; for he will come as a rushing stream, which the breath of Jehovah driveth.
Księga Izajasza 59,19

Clementine Vulgate

Et timebunt qui ab occidente nomen Domini,et qui ab ortu solis gloriam ejus,cum venerit quasi fluvius violentusquem spiritus Domini cogit ;
Księga Izajasza 59,19

King James Version

So shall they fear the name of the LORD from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against him.
Księga Izajasza 59,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And they fear from the west the name of Jehovah, And from the rising of the sun -- His honour, When come in as a flood doth an adversary, The Spirit of Jehovah hath raised an ensign against him.
Księga Izajasza 59,19

World English Bible

So shall they fear the name of Yahweh from the west, and his glory from the rising of the sun; for he will come as a rushing stream, which the breath of Yahweh drives.
Księga Izajasza 59,19

Westminster Leningrad Codex

וְיִירְאוּ מִמַּעֲרָב אֶת־שֵׁם יְהוָה וּמִמִּזְרַח־שֶׁמֶשׁ אֶת־כְּבֹודֹו כִּי־יָבֹוא כַנָּהָר צָר רוּחַ יְהוָה נֹסְסָה בֹו׃
Księga Izajasza 59,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić