„Bo któż z ludzi zna to, co ludzkie, jak tylko duch ludzki w nim? Tak i to, co z Boga, nikt nie zna, jak tylko Duch Boga.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 2,11

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Księga Daniela 3,16

Biblia Brzeska

Odpowiedzieli Sydrach, Misach i Abdenago, a rzekli ku królowi Nabuchodonozorowi: Nie zda się nam na taką rzecz odpowiedać tobie.
Księga Daniela 3,16

Biblia Gdańska (1632)

Odpowiedzieli Sadrach, Mesach i Abednego, i rzekli do króla: O Nabuchodonozorze! my się nie frasujemy o to, cobyśmy mieli odpowiedzieć;
Danijel 3,16

Biblia Gdańska (1881)

Odpowiedzieli Sadrach, Mesach i Abednego, i rzekli do króla: O Nabuchodonozorze! my się nie frasujemy o to, cobyśmy mieli odpowiedzieć;
Danijel 3,16

Biblia Tysiąclecia

Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie.
Księga Daniela 3,16

Biblia Warszawska

Wtedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to.
Księga Daniela 3,16

Biblia Jakuba Wujka

Odpowiadając Sydrach, Misach i Abdenago, rzekli królowi Nabuchodonozorowi: Nie trzeba nam o tej rzeczy odpowiadać tobie.
Księga Daniela 3,16

Nowa Biblia Gdańska

Zatem Szadrak, Meszak i Abedne odpowiedzieli, mówiąc królowi: O Nabukadnecarze! My nie potrzebujemy ci odpowiadać!
Księga Daniela 3,16

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli królowi: Nabuchodonozorze, my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć.
Księga Daniela 3,16

American Standard Version

Shadrach, Meshach, and Abed-nego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer thee in this matter.
Księga Daniela 3,16

Clementine Vulgate

Respondentes Sidrach, Misach, et Abdenago, dixerunt regi Nabuchodonosor : Non oportet nos de hac re respondere tibi.
Księga Daniela 3,16

King James Version

Shadrach, Meshach, and Abednego, answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter.
Księga Daniela 3,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Shadrach, Meshach, and Abed-Nego have answered, yea, they are saying to the king Nebuchadnezzar, `We have no need concerning this matter to answer thee.
Księga Daniela 3,16

World English Bible

Shadrach, Meshach, and Abed-nego answered the king, Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter.
Księga Daniela 3,16

Westminster Leningrad Codex

עֲנֹו שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגֹו וְאָמְרִין לְמַלְכָּא נְבוּכַדְנֶצַּר לָא־חַשְׁחִין אֲנַחְנָה עַל־דְּנָה פִּתְגָם לַהֲתָבוּתָךְ׃
Księga Daniela 3,16
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić