„Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów.”

Biblia Warszawska: Księga Malachiasza 2,7

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Mateusza 24,35

Biblia Brzeska

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Ewangelia św. Mateusza 24,35

Biblia Gdańska (1632)

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Mateusza 24,35

Biblia Gdańska (1881)

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Mateusza 24,35

Biblia Tysiąclecia

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,35

Biblia Warszawska

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Ewangelia św. Mateusza 24,35

Biblia Jakuba Wujka

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,35

Nowa Biblia Gdańska

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,35

Biblia Przekład Toruński

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje z pewnością nie przeminą.
Ewangelia Mateusza 24,35

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Ewangelia Mateusza 24,35

American Standard Version

Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Ewangelia Mateusza 24,35

Clementine Vulgate

Clum et terra transibunt, verba autem mea non prteribunt.
Ewangelia Mateusza 24,35

King James Version

Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Ewangelia Mateusza 24,35

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν
Ewangelia Mateusza 24,35

Young's Literal Translation

The heaven and the earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Ewangelia Mateusza 24,35

World English Bible

Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Ewangelia Mateusza 24,35

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić