„Ale pieniądze za występek, i pieniądze za grzechy, nie były wnoszone do domu Pańskiego; kapłanom się dostawały.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Królewska 12,16

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Mateusza 23,9

Biblia Brzeska

A nikogo nie zowcie ojcem waszym na ziemi, abowiem jeden jest Ociec wasz, który jest na niebie.
Ewangelia św. Mateusza 23,9

Biblia Gdańska (1632)

I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi; albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech.
Mateusza 23,9

Biblia Gdańska (1881)

I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi; albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech.
Mateusza 23,9

Biblia Tysiąclecia

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,9

Biblia Warszawska

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Ewangelia św. Mateusza 23,9

Biblia Jakuba Wujka

I ojca nie zówcie sobie na ziemi: abowiem jeden jest ociec wasz, który jest w niebiesiech.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,9

Nowa Biblia Gdańska

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec - Ten w niebiosach.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,9

Biblia Przekład Toruński

I nikogo na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem; albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiosach.
Ewangelia Mateusza 23,9

Biblia Izaaka Cylkowa (1895)


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie.
Ewangelia Mateusza 23,9

American Standard Version

And call no man your father on the earth: for one is your Father, [even] he who is in heaven.
Ewangelia Mateusza 23,9

Clementine Vulgate

Et patrem nolite vocare vobis super terram : unus est enim pater vester qui in clis est.
Ewangelia Mateusza 23,9

King James Version

And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.
Ewangelia Mateusza 23,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και πατερα μη καλεσητε υμων επι της γης εις γαρ εστιν ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις
Ewangelia Mateusza 23,9

Young's Literal Translation

and ye may not call [any] your father on the earth, for one is your Father, who is in the heavens,
Ewangelia Mateusza 23,9

World English Bible

Call no man on the earth your father, for one is your Father, he who is in heaven.
Ewangelia Mateusza 23,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić