„I Jonatan wołał za chłopcem: Szybko, pośpiesz się, nie stój! Chłopiec Jonatana zebrał strzały i przyszedł do swego pana.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Samuela 20,38

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Mateusza 20,9

Biblia Brzeska

A gdy przyszli oni, którzy o jedennastej godzinie byli zmówieni, wzięli każdy po groszu.
Ewangelia św. Mateusza 20,9

Biblia Gdańska

A gdy przyszli oni, którzy o jedenastej godzinie byli najęci, wziął każdy z nich po groszu.
Mateusza 20,9

Biblia Tysiąclecia

Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,9

Biblia Warszawska

Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze.
Ewangelia św. Mateusza 20,9

Biblia Jakuba Wujka

Gdy tedy przyszli, którzy około jedenastej godzinie byli przyszli, wzięli po groszu.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,9

Nowa Biblia Gdańska

Więc gdy przyszli ci, którzy byli najęci o jedenastej godzinie, każdy z nich otrzymał po denarze.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,9

Biblia Przekład Toruński

I gdy przyszli ci, którzy około jedenastej godziny zostali wynajęci, otrzymali po denarze.
Ewangelia Mateusza 20,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kiedy przyszli ci, którzy byli najęci około godziny jedenastej, każdy z nich otrzymał po groszu.
Ewangelia Mateusza 20,9

American Standard Version

And when they came that [were hired] about the eleventh hour, they received every man a shilling.
Ewangelia Mateusza 20,9

Clementine Vulgate

Cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant, acceperunt singulos denarios.
Ewangelia Mateusza 20,9

King James Version

And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
Ewangelia Mateusza 20,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ελθοντες οι περι την ενδεκατην ωραν ελαβον ανα δηναριον
Ewangelia Mateusza 20,9

Young's Literal Translation

And they of about the eleventh hour having come, did receive each a denary.
Ewangelia Mateusza 20,9

World English Bible

When they who were hired at about the eleventh hour came, they each received a denarius.
Ewangelia Mateusza 20,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić