„Wydał też król taki rozkaz Joabowi i Abiszajowi, i Ittajowi: Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem, z Absalomem. A całe wojsko słyszało, gdy król dawał wodzom ten rozkaz odnośnie do Absaloma.”

Biblia Warszawska: II Księga Samuela 18,5

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Łukasza 2,47

Biblia Brzeska

Wszyscy tedy, którzy go słuchali, zdumiewali się nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
Ewangelia św. Łukasza 2,47

Biblia Gdańska (1632)

I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
Łukasza 2,47

Biblia Gdańska (1881)

I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
Łukasza 2,47

Biblia Tysiąclecia

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,47

Biblia Warszawska

A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami.
Ewangelia św. Łukasza 2,47

Biblia Jakuba Wujka

A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, rozumowi i odpowiedziam jego.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,47

Nowa Biblia Gdańska

Zaś wszyscy, co go słuchali, zdumiewali się nad jego wiedzą oraz odpowiedziami.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,47

Biblia Przekład Toruński

A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, Jego zrozumieniem i Jego odpowiedziami.
Ewangelia Łukasza 2,47

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami.
Ewangelia Łukasza 2,47

American Standard Version

and all that heard him were amazed at his understanding and his answers.
Ewangelia Łukasza 2,47

Clementine Vulgate

Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis ejus.
Ewangelia Łukasza 2,47

King James Version

And all that heard him were astonished at his understanding and answers.
Ewangelia Łukasza 2,47

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εξισταντο δε παντες οι ακουοντες αυτου επι τη συνεσει και ταις αποκρισεσιν αυτου
Ewangelia Łukasza 2,47

Young's Literal Translation

and all those hearing him were astonished at his understanding and answers.
Ewangelia Łukasza 2,47

World English Bible

All who heard him were amazed at his understanding and his answers.
Ewangelia Łukasza 2,47

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić