„Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,15

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Łukasza 2,40

Biblia Brzeska

A podrastało dzieciątko, a umocniło się w duchu, będąc pełne mądrości i łaska Boża była nad nim.
Ewangelia św. Łukasza 2,40

Biblia Gdańska (1632)

A dzieciątko ono rosło, i umacniało się w Duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad niem.
Łukasza 2,40

Biblia Gdańska (1881)

A dzieciątko ono rosło, i umacniało się w Duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad niem.
Łukasza 2,40

Biblia Tysiąclecia

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,40

Biblia Warszawska

A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim.
Ewangelia św. Łukasza 2,40

Biblia Jakuba Wujka

A dziecię rosło i umacniało się pełne mądrości, a łaska Boża była w nim.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,40

Nowa Biblia Gdańska

Zaś dziecko wzrastało, umacniało się w Duchu, wypełniając się mądrością; i była nad nim przychylność Boga.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,40

Biblia Przekład Toruński

A dziecko rosło i umacniało się w Duchu, będąc pełne mądrości, i łaska Boża była nad Nim.
Ewangelia Łukasza 2,40

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim.
Ewangelia Łukasza 2,40

American Standard Version

And the child grew, and waxed strong, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.
Ewangelia Łukasza 2,40

Clementine Vulgate

Puer autem crescebat, et confortabatur plenus sapientia : et gratia Dei erat in illo.
Ewangelia Łukasza 2,40

King James Version

And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.
Ewangelia Łukasza 2,40

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι πληρουμενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο
Ewangelia Łukasza 2,40

Young's Literal Translation

and the child grew and was strengthened in spirit, being filled with wisdom, and the grace of God was upon him.
Ewangelia Łukasza 2,40

World English Bible

The child grew, and grew strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was on him.
Ewangelia Łukasza 2,40

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić