„A gdy odeszli od miasta, a nie został i jeden w mieście Haj i Betel, który by nie gonił Izraela (jako byli wybiegli, zostawiwszy miasta otworzone),”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jozuego 8,17

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Łukasza 2,32

Biblia Brzeska

Światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu twego izraelskiego.
Ewangelia św. Łukasza 2,32

Biblia Gdańska (1632)

Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego.
Łukasza 2,32

Biblia Gdańska (1881)

Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego.
Łukasza 2,32

Biblia Tysiąclecia

światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,32

Biblia Warszawska

Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego.
Ewangelia św. Łukasza 2,32

Biblia Jakuba Wujka

Światłość na objawienie poganów i chwałę ludu twego Izraelskiego.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,32

Nowa Biblia Gdańska

światło objawienia dla pogan oraz chwałę twojego ludu - Israela.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,32

Biblia Przekład Toruński

Światło objawienia dla pogan i chwałę ludu Twojego – Izraela.
Ewangelia Łukasza 2,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela.
Ewangelia Łukasza 2,32

American Standard Version

A light for revelation to the Gentiles, And the glory of thy people Israel.
Ewangelia Łukasza 2,32

Clementine Vulgate

lumen ad revelationem gentium,et gloriam plebis tu Isral.]
Ewangelia Łukasza 2,32

King James Version

A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.
Ewangelia Łukasza 2,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

φως εις αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ
Ewangelia Łukasza 2,32

Young's Literal Translation

a light to the uncovering of nations, and the glory of Thy people Israel.`
Ewangelia Łukasza 2,32

World English Bible

A light for revelation to the Gentiles, The glory of your people Israel."
Ewangelia Łukasza 2,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić