„A oni poszli. Zasię wyszedłszy o szóstej i dziewiątej godzinie, także uczynił.”

Biblia Gdańska (1632): Mateusza 20,5

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Jana 1,45

Biblia Brzeska

Potym Filip znalazszy Natanaela, powiedział mu: Znaleźliciechmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, onego Jezusa Nazareńskiego, syna Józefowego.
Ewangelia św. Jana 1,45

Biblia Gdańska (1632)

Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu.
Jana 1,45

Biblia Gdańska (1881)

Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu.
Jana 1,45

Biblia Tysiąclecia

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
Ewangelia wg św. Jana 1,45

Biblia Warszawska

Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.
Ewangelia św. Jana 1,45

Biblia Jakuba Wujka

Nalazł Filip Natanaela i rzekł mu: O którym napisał Mojżesz w zakonie i Prorocy, naleźliśmy: Jezusa, syna Józefowego z Nazaret.
Ewangelia wg św. Jana 1,45

Nowa Biblia Gdańska

Filip znajduje Natanela i mu mówi: Znaleźliśmy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, o którym Mojżesz napisał w Prawie i napisali Prorocy.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,45

Biblia Przekład Toruński

Filip odnalazł Natanaela i powiedział mu: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
Ewangelia Jana 1,45

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie, a także prorocy – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa.
Ewangelia Jana 1,45

American Standard Version

Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
Ewangelia Jana 1,45

Clementine Vulgate

Invenit Philippus Nathanal, et dicit ei : Quem scripsit Moyses in lege, et prophet, invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth.
Ewangelia Jana 1,45

King James Version

Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
Ewangelia Jana 1,45

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ευρισκει φιλιππος τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν μωσης εν τω νομω και οι προφηται ευρηκαμεν ιησουν τον υιον του ιωσηφ τον απο ναζαρετ ναζαρεθ
Ewangelia Jana 1,45

Young's Literal Translation

Philip findeth Nathanael, and saith to him, `Him of whom Moses wrote in the Law, and the prophets, we have found, Jesus the son of Joseph, who [is] from Nazareth;`
Ewangelia Jana 1,45

World English Bible

Philip found Nathanael, and said to him, "We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, wrote: Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
Ewangelia Jana 1,45

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić