„Zgromadzę też wszystkie narody, i sprowadzę je na dolinę Jozafat, i będę się tam z nimi sądził o lud swój, i o dziedzictwo swoje Izraelskie, które rozproszyli między pogan, i ziemię moję rozdzielili.”

Biblia Gdańska (1632): Joel 3,2

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Jana 1,43

Biblia Brzeska

Nazajutrz chciał Jezus idź do Galilejej, a znalazszy Filipa, rzekł mu: Pódź za mną.
Ewangelia św. Jana 1,43

Biblia Gdańska (1632)

A nazajutrz chciał Jezus wynijść do Galilei, i znalazł Filipa i rzekł mu: Pójdź za mną.
Jana 1,43

Biblia Gdańska (1881)

A nazajutrz chciał Jezus wynijść do Galilei, i znalazł Filipa i rzekł mu: Pójdź za mną.
Jana 1,43

Biblia Tysiąclecia

Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną!.
Ewangelia wg św. Jana 1,43

Biblia Warszawska

Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną!
Ewangelia św. Jana 1,43

Biblia Jakuba Wujka

Nazajutrz chciał wyniść do Galilejej i nalazł Filipa. I rzekł mu Jezus: Pódź za mną.
Ewangelia wg św. Jana 1,43

Nowa Biblia Gdańska

A nazajutrz, Jezus życzył sobie wyjść do Galilei. Znajduje też Filipa oraz mu mówi: Pójdź za mną.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,43

Biblia Przekład Toruński

Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa, i powiedział mu: Pójdź za mną.
Ewangelia Jana 1,43

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego: Pójdź za mną.
Ewangelia Jana 1,43

American Standard Version

On the morrow he was minded to go forth into Galilee, and he findeth Philip: and Jesus saith unto him, Follow me.
Ewangelia Jana 1,43

Clementine Vulgate

In crastinam voluit exire in Galilam, et invenit Philippum. Et dicit ei Jesus : Sequere me.
Ewangelia Jana 1,43

King James Version

The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.
Ewangelia Jana 1,43

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τη επαυριον ηθελησεν ο ιησους εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω ακολουθει μοι
Ewangelia Jana 1,43

Young's Literal Translation

On the morrow, he willed to go forth to Galilee, and he findeth Philip, and saith to him, `Be following me.`
Ewangelia Jana 1,43

World English Bible

On the next day, he was determined to go forth into Galilee, and he found Philip. Jesus said to him, "Follow me."
Ewangelia Jana 1,43

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić