„Wysłuchaj, o Boże; bowiem jesteśmy wzgardzeni! Odwróć ich urąganie na ich głowę i daj ich na łup w ziemi niewoli!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 4,4

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Jana 1,41

Biblia Brzeska

Ten napirwej nalazszy Szymona, brata swego, powiedział mu: Naleźliciechmy Mesjasza onego, co jest, jeslibyś wykładał, Krystus.
Ewangelia św. Jana 1,41

Biblia Gdańska (1632)

Ten najpierw znalazł Szymona, brata swego własnego, i rzekł mu: Znaleźliśmy Mesyjasza, co się wykłada Chrystus.
Jana 1,41

Biblia Gdańska (1881)

Ten najpierw znalazł Szymona, brata swego własnego, i rzekł mu: Znaleźliśmy Mesyjasza, co się wykłada Chrystus.
Jana 1,41

Biblia Tysiąclecia

Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa.
Ewangelia wg św. Jana 1,41

Biblia Warszawska

Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa).
Ewangelia św. Jana 1,41

Biblia Jakuba Wujka

Ten pierwej nalazł Szymona, brata swego, i rzekł mu: Naleźliśmy Mesjasza (co jest, wyłożywszy, Chrystus).
Ewangelia wg św. Jana 1,41

Nowa Biblia Gdańska

Ten znajduje najpierw swojego brata Szymona i mu mówi: Znaleźliśmy Mesjasza (co jest tłumaczone jako Chrystus).
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,41

Biblia Przekład Toruński

Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata i powiedział mu: Znaleźliśmy Mesjasza, co tłumaczy się – Pomazańca.
Ewangelia Jana 1,41

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

On najpierw znalazł Szymona, swego brata, i powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – co się tłumaczy: Chrystusa.
Ewangelia Jana 1,41

American Standard Version

He findeth first his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah (which is, being interpreted, Christ).
Ewangelia Jana 1,41

Clementine Vulgate

Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei : Invenimus Messiam (quod est interpretatum Christus).
Ewangelia Jana 1,41

King James Version

He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
Ewangelia Jana 1,41

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ευρισκει ουτος πρωτος τον αδελφον τον ιδιον σιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν τον μεσσιαν ο εστιν μεθερμηνευομενον ο χριστος
Ewangelia Jana 1,41

Young's Literal Translation

this one doth first find his own brother Simon, and saith to him, `We have found the Messiah,` (which is, being interpreted, The Anointed,)
Ewangelia Jana 1,41

World English Bible

He first found his own brother, Simon, and said to him, "We have found the Messiah!" (which is, being interpreted, Christ).
Ewangelia Jana 1,41

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić