„Ocućcież się wy pijanice i płaczcie, a wszytcy co się opijacie winem, rozkwilcie się dla moszczu, abowiem wydarto to od ust waszych.”

Biblia Brzeska: Księga Joela 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Jana 1,33

Biblia Brzeska

I nie poznałciem go ja, ale ten, który mię posłał, abym krzcił wodą, ten mi powiedział: Nad którym ujzrysz Ducha zstępującego i nad nim zostawającego, tenci jest, który krzci Duchem świętym.
Ewangelia św. Jana 1,33

Biblia Gdańska (1632)

A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym.
Jana 1,33

Biblia Gdańska (1881)

A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym.
Jana 1,33

Biblia Tysiąclecia

Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym".
Ewangelia wg św. Jana 1,33

Biblia Warszawska

I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym.
Ewangelia św. Jana 1,33

Biblia Jakuba Wujka

A jam go nie znał. Ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujźrzysz Ducha zstępującego i na nim zostawającego, ten jest, który chrzci Duchem świętym.
Ewangelia wg św. Jana 1,33

Nowa Biblia Gdańska

Ja go także nie znałem, ale Ten, który mnie posłał by chrzcić w wodzie, Ten mi powiedział: Na kogo zobaczysz zstępującego Ducha, co na nim spocznie, ten jest tym, co chrzci w Duchu Świętym.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,33

Biblia Przekład Toruński

A ja Go nie poznałem; lecz Ten, który mnie posłał, bym chrzcił w wodzie, Ten mi powiedział: Jeśli ujrzysz kogoś, na którego zstępuje i pozostaje na nim Duch, to jest Ten, który chrzci w Duchu Świętym.
Ewangelia Jana 1,33

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym.
Ewangelia Jana 1,33

American Standard Version

And I knew him not: but he that sent me to baptize in water, he said unto me, Upon whomsoever thou shalt see the Spirit descending, and abiding upon him, the same is he that baptizeth in the Holy Spirit.
Ewangelia Jana 1,33

Clementine Vulgate

Et ego nesciebam eum : sed qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit : Super quem videris Spiritum descendentem, et manentem super eum, hic est qui baptizat in Spiritu Sancto.
Ewangelia Jana 1,33

King James Version

And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
Ewangelia Jana 1,33

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψας με βαπτιζειν εν υδατι εκεινος μοι ειπεν εφ ον αν ιδης το πνευμα καταβαινον και μενον επ αυτον ουτος εστιν ο βαπτιζων εν πνευματι αγιω
Ewangelia Jana 1,33

Young's Literal Translation

and I did not know him, but he who sent me to baptize with water, He said to me, On whomsoever thou mayst see the Spirit coming down, and remaining on him, this is he who is baptizing with the Holy Spirit;
Ewangelia Jana 1,33

World English Bible

I didn't recognize him, but he who sent me to baptize in water, he said to me, `On whoever you will see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he who baptizes in the Holy Spirit.`
Ewangelia Jana 1,33

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić