„W ów dzień się stanie – mówi Pan, WIEKUISTY, że każę słońcu zajść w południe i w jasny dzień przyprowadzę na ziemię ciemność.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Amosa 8,9

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Jana 1,23

Biblia Brzeska

Tedy on rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Przeprawujcież drogę Pańską, jako powiedział Ezajasz prorok.
Ewangelia św. Jana 1,23

Biblia Gdańska (1632)

Rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok.
Jana 1,23

Biblia Gdańska (1881)

Rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok.
Jana 1,23

Biblia Tysiąclecia

Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.
Ewangelia wg św. Jana 1,23

Biblia Warszawska

Rzekł: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok.
Ewangelia św. Jana 1,23

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł: Jam głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok.
Ewangelia wg św. Jana 1,23

Nowa Biblia Gdańska

Zatem powiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu: Wyprostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,23

Biblia Przekład Toruński

Powiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz.
Ewangelia Jana 1,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Odpowiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz.
Ewangelia Jana 1,23

American Standard Version

He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.
Ewangelia Jana 1,23

Clementine Vulgate

Ait : Ego vox clamantis in deserto : Dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta.
Ewangelia Jana 1,23

King James Version

He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
Ewangelia Jana 1,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερημω ευθυνατε την οδον κυριου καθως ειπεν ησαιας ο προφητης
Ewangelia Jana 1,23

Young's Literal Translation

He said, `I [am] a voice of one crying in the wilderness: Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.`
Ewangelia Jana 1,23

World English Bible

He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, `Make straight the way of the Lord,` as Isaiah the prophet said."
Ewangelia Jana 1,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić