„Większej nad tę radości nie mam, jako gdy słyszę, iż dziatki moje chodzą w szczerości.”

Biblia Gdańska (1881): 3 Jana 1,4

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Ewangelia św. Jana 1,15

Biblia Brzeska

Janci świadczył o nim i obwoływał mówiąc: Tenci jest, o którymem powiedał: Ten, który po mnie idzie, jest przedniejszym nad mię; bo jest zacniejszym niż ja.
Ewangelia św. Jana 1,15

Biblia Gdańska (1632)

Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: Tenci był, o którymem powiadał: Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż ja.
Jana 1,15

Biblia Gdańska (1881)

Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: Tenci był, o którymem powiadał: Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż ja.
Jana 1,15

Biblia Tysiąclecia

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
Ewangelia wg św. Jana 1,15

Biblia Warszawska

Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja.
Ewangelia św. Jana 1,15

Biblia Jakuba Wujka

Jan świadectwo daje o nim i woła, mówiąc: Ten był, o którymem powiadał, który po mnie przyjść ma: zstał się przede mną, bo był pierwszy niż ja.
Ewangelia wg św. Jana 1,15

Nowa Biblia Gdańska

Jan świadczy o Nim, więc zawołał, mówiąc: Ten jest tym, o którym powiedziałem: Ten, co przychodzi po mnie, stał się przede mną, gdyż był ode mnie pierwszy.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,15

Biblia Przekład Toruński

Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja.
Ewangelia Jana 1,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jan świadczył o nim i wołał: To był ten, o którym mówiłem: Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja.
Ewangelia Jana 1,15

American Standard Version

John beareth witness of him, and crieth, saying, This was he of whom I said, He that cometh after me is become before me: for he was before me.
Ewangelia Jana 1,15

Clementine Vulgate

Joannes testimonium perhibet de ipso,et clamat dicens :Hic erat quem dixi :Qui post me venturus est,ante me factus est :quia prior me erat.
Ewangelia Jana 1,15

King James Version

John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.
Ewangelia Jana 1,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιωαννης μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος ην ον ειπον ο οπισω μου ερχομενος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην
Ewangelia Jana 1,15

Young's Literal Translation

John doth testify concerning him, and hath cried, saying, `This was he of whom I said, He who after me is coming, hath come before me, for he was before me;`
Ewangelia Jana 1,15

World English Bible

John testified about him. He cried out, saying, "This was he of whom I said, `He who comes after me has surpassed me, for he was before me.`"
Ewangelia Jana 1,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić