„Przetoż teraz oto dał PAN ducha kłamstwa w ustach wszytkich proroków twoich, którzy tu są, a PAN rzekł złe przeciwko tobie.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Królewska 22,23

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Dzieje Apostolskie 1,7

Biblia Brzeska

Lecz on rzekł do nich: Nie waszać rzecz znać czasy i chwile, które Ociec w swej własnej mocy położył.
Dzieje Apostolskie 1,7

Biblia Gdańska (1632)

Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył.
Dzieje Apostolskie 1,7

Biblia Gdańska (1881)

Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył.
Dzieje Apostolskie 1,7

Biblia Tysiąclecia

Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,
Dzieje Apostolskie 1,7

Biblia Warszawska

Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,
Dzieje Apostolskie 1,7

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ociec w swej władzej położył;
Dzieje Apostolskie 1,7

Nowa Biblia Gdańska

Ale do nich powiedział: Nie jest wasze by poznać czasy i okresy, które Ojciec ustanowił sobie w swojej władzy.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 1,7

Biblia Przekład Toruński

On jednak powiedział do nich: Nie wasza to rzecz poznać czasy i pory, które Ojciec swą władzą ustalił.
Dzieje Apostolskie 1,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą.
Dzieje Apostolskie 1,7

American Standard Version

And he said unto them, It is not for you to know times or seasons, which the Father hath set within His own authority.
Dzieje Apostolskie 1,7

Clementine Vulgate

Dixit autem eis : Non est vestrum nosse tempora vel momenta qu Pater posuit in sua potestate :
Dzieje Apostolskie 1,7

King James Version

And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.
Dzieje Apostolskie 1,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειπεν δε προς αυτους ουχ υμων εστιν γνωναι χρονους η καιρους ους ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουσια
Dzieje Apostolskie 1,7

Young's Literal Translation

and he said unto them, `It is not yours to know times or seasons that the Father did appoint in His own authority;
Dzieje Apostolskie 1,7

World English Bible

He said to them, "It isn't for you to know times or seasons which the Father has set within His own authority.
Dzieje Apostolskie 1,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić