„a którzy używają świata tego, jakoby nie używali: bo przemija kształt świata tego.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 7,31

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Dzieje Apostolskie 1,4

Biblia Brzeska

A zebrawszy je rozkazał im, aby nie odchadzali z Jeruzalem, ale iżby czekali obietnice Ojcowej, którąście słyszeli ode mnie.
Dzieje Apostolskie 1,4

Biblia Gdańska (1632)

A zgromadziwszy je przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie.
Dzieje Apostolskie 1,4

Biblia Gdańska (1881)

A zgromadziwszy je przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie.
Dzieje Apostolskie 1,4

Biblia Tysiąclecia

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] -
Dzieje Apostolskie 1,4

Biblia Warszawska

A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;
Dzieje Apostolskie 1,4

Biblia Jakuba Wujka

A z nimi jedząc, rozkazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalem, ale czekali obietnice Ojcowskiej, którąście (prawi) słyszeli przez usta moje.
Dzieje Apostolskie 1,4

Nowa Biblia Gdańska

A kiedy zgromadził ich razem, nakazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której ode mnie usłyszeliście.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 1,4

Biblia Przekład Toruński

A w czasie wspólnego spotkania z nimi, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.
Dzieje Apostolskie 1,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.
Dzieje Apostolskie 1,4

American Standard Version

and, being assembled together with them, he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, [said he], ye heard from me:
Dzieje Apostolskie 1,4

Clementine Vulgate

Et convescens, prcepit eis ab Jerosolymis ne discederent, sed exspectarent promissionem Patris, quam audistis (inquit) per os meum :
Dzieje Apostolskie 1,4

King James Version

And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.
Dzieje Apostolskie 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και συναλιζομενος μετ αυτων παρηγγειλεν αυτοις απο ιεροσολυμων μη χωριζεσθαι αλλα περιμενειν την επαγγελιαν του πατρος ην ηκουσατε μου
Dzieje Apostolskie 1,4

Young's Literal Translation

And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, [saith he,] `Ye did hear of me;
Dzieje Apostolskie 1,4

World English Bible

Being assembled together with them, he charged them, "Don't depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which you heard from me.
Dzieje Apostolskie 1,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić