„Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie jakimi się staliśmy dla was między wami.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - Dzieje Apostolskie 1,15

Biblia Brzeska

W tychże tam czasiech, powstawszy Piotr w pośrodek zwolenników rzekł: (a było ich w kupie mianowicie tam na onym miejscu jakoby sto i dwadzieścia).
Dzieje Apostolskie 1,15

Biblia Gdańska (1632)

A w oneż dni, powstawszy Piotr w pośrodku uczniów, rzekł: (A był poczet osób wespół zgromadzonych około sta i dwudziestu):
Dzieje Apostolskie 1,15

Biblia Gdańska (1881)

A w oneż dni, powstawszy Piotr w pośrodku uczniów, rzekł: (A był poczet osób wespół zgromadzonych około sta i dwudziestu):
Dzieje Apostolskie 1,15

Biblia Tysiąclecia

Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił:
Dzieje Apostolskie 1,15

Biblia Warszawska

A w owych dniach stanął Piotr wśród braci - a było tam zebrane grono około stu dwudziestu osób - i rzekł:
Dzieje Apostolskie 1,15

Biblia Jakuba Wujka

W one dni powstawszy Piotr w pośrzód braciej, rzekł (a był poczet osób wespółek jakoby sto dwadzieścia):
Dzieje Apostolskie 1,15

Nowa Biblia Gdańska

W tych dniach powstał w środku uczniów Piotr (ponieważ na tym samym miejscu był tłum imion, około stu dwudziestu) i powiedział:
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 1,15

Biblia Przekład Toruński

W tych też dniach powstał Piotr pośród uczniów – a w tym samym miejscu była rzesza razem licząca około sto dwadzieścia osób – i powiedział:
Dzieje Apostolskie 1,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W tych dniach Piotr stanął pośród uczniów (a było zgromadzonych około stu dwudziestu osób) i powiedział:
Dzieje Apostolskie 1,15

American Standard Version

And in these days Peter stood up in the midst of the brethren, and said (and there was a multitude of persons [gathered] together, about a hundred and twenty),
Dzieje Apostolskie 1,15

Clementine Vulgate

In diebus illis, exsurgens Petrus in medio fratrum, dixit (erat autem turba hominum simul, fere centum viginti) :
Dzieje Apostolskie 1,15

King James Version

And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)
Dzieje Apostolskie 1,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εν ταις ημεραις ταυταις αναστας πετρος εν μεσω των μαθητων ειπεν ην τε οχλος ονοματων επι το αυτο ως εκατον εικοσιν
Dzieje Apostolskie 1,15

Young's Literal Translation

And in these days, Peter having risen up in the midst of the disciples, said, (the multitude also of the names at the same place was, as it were, an hundred and twenty,)
Dzieje Apostolskie 1,15

World English Bible

In these days, Peter stood up in the midst of the disciples (and there was a multitude of persons gathered together, about one hundred twenty), and said,
Dzieje Apostolskie 1,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić