„Zwoławszy tedy do siebie wszytkie męże Galaad, walczył przeciwko Efraimowi. I porazili mężowie Galaad Efraima, że był rzekł: Zbiegiem jest Galaad od Efraima i mieszka w pośrzodku Efraim i Manasse.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Sędziów 12,4

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,4

Biblia Brzeska

Wiedząc, bracia mili, iż jesteście wybrani od Boga.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,4

Biblia Gdańska

Wiedząc, bracia umiłowani od Boga, wybranie wasze,
1 Tesalonicensów 1,4

Biblia Tysiąclecia

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,
1 List do Tesaloniczan 1,4

Biblia Warszawska

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani,
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,4

Biblia Jakuba Wujka

wiedząc, bracia umiłowani od Boga, o wybraniu waszym,
1 List do Tesaloniczan 1,4

Nowa Biblia Gdańska

Wiedząc o waszym wybraniu, umiłowani przez Boga bracia.
Pierwszy list do Tesaloniczan 1,4

Biblia Przekład Toruński

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,
1 List do Tesaloniczan 1,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga;
I List do Tesaloniczan 1,4

American Standard Version

knowing, brethren beloved of God, your election,
1 List do Tesaloniczan 1,4

Clementine Vulgate

scientes, fratres dilecti a Deo, electionem vestram :
1 List do Tesaloniczan 1,4

King James Version

Knowing, brethren beloved, your election of God.
1 List do Tesaloniczan 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειδοτες αδελφοι ηγαπημενοι υπο θεου την εκλογην υμων
1 List do Tesaloniczan 1,4

Young's Literal Translation

having known, brethren beloved, by God, your election,
1 List do Tesaloniczan 1,4

World English Bible

We know, brothers loved by God, that you are chosen,
1 List do Tesaloniczan 1,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić