„I był nad nim położony strop z tarcic cedrowych na onych tragarzach, które położone były na czterdzieści i piąci słupiech, a tych słupów w każdym rzędzie było piętnaście.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Królewska 7,3

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - 1 List św. Pawła do Koryntian 14,40

Biblia Brzeska

A wszytki rzeczy niechaj będą uczciwie i porządnie sprawowane.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,40

Biblia Gdańska

Wszystko się niech dzieje przystojnie i porządnie.
1 Koryntów 14,40

Biblia Tysiąclecia

Lecz wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku!
1 List do Koryntian 14,40

Biblia Warszawska

A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,40

Biblia Jakuba Wujka

A wszytko niech się dzieje uczciwie i wedle porządku.
1 List do Koryntian 14,40

Nowa Biblia Gdańska

Ale wszystko niech się dzieje godnie i według porządku.
Pierwszy list do Koryntian 14,40

Biblia Przekład Toruński

Wszystko niech się dzieje godnie i zgodnie z porządkiem.
1 List do Koryntian 14,40

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku.
I List do Koryntian 14,40

American Standard Version

But let all things be done decently and in order.
1 List do Koryntian 14,40

Clementine Vulgate

Omnia autem honeste, et secundum ordinem fiant.
1 List do Koryntian 14,40

King James Version

Let all things be done decently and in order.
1 List do Koryntian 14,40

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παντα ευσχημονως και κατα ταξιν γινεσθω
1 List do Koryntian 14,40

Young's Literal Translation

let all things be done decently and in order.
1 List do Koryntian 14,40

World English Bible

Let all things be done decently and in order.
1 List do Koryntian 14,40

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić