„A gdy Batszeba przyszła do Salomona, aby porozmawiać z nim w sprawie Adoniasza, król, wstawszy wyszedł jej na spotkanie i oddał jej pokłon, potem zasiadł na tronie swoim i kazał postawić krzesło matce królewskiej, i siadła po jego prawej ręce.”

Biblia Warszawska: I Księga Królewska 2,19

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - 1 Księga Mojżeszowa 42,19

Biblia Brzeska

Jesliżeście prawdziwi, niech jeden z was braciej w więzieniu zostanie pod tą strażą gdzieście byli, a wy drudzy odnieście zboża do domu, abyście się odjęli głodowi.
1 Księga Mojżeszowa 42,19

Biblia Gdańska (1632)

Jeźliście szczerzy, brat wasz jeden niech będzie okowany w więzieniu, gdzieście wy byli; a wy jedźcie i odnieście zboże, abyście odjęli głodowi domy wasze.
1 Mojżeszowa 42,19

Biblia Gdańska (1881)

Jeźliście szczerzy, brat wasz jeden niech będzie okowany w więzieniu, gdzieście wy byli; a wy jedźcie i odnieście zboże, abyście odjęli głodowi domy wasze.
1 Mojżeszowa 42,19

Biblia Tysiąclecia

Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin.
Księga Rodzaju 42,19

Biblia Warszawska

Jeśli jesteście uczciwi, to niech jeden wasz brat pozostanie jako więzień w domu, w którym jesteście pod strażą, a wy idźcie, zabrawszy zboże na potrzeby domów waszych.
I Księga Mojżeszowa 42,19

Biblia Jakuba Wujka

Jeśliście spokojni, brat wasz jeden niech będzie związan w ciemnicy, a wy jedźcie a wieźcie zboże, któreście kupili, do domów waszych,
Księga Rodzaju 42,19

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli wy jesteście nastawieni pokojowo, niech jeden wasz brat zostanie uwięziony w domu, w którym jesteście strzeżeni, a wy idźcie oraz odwieźcie zboże z powodu niedostatku waszych rodzin.
I Księga Mojżesza 42,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli jesteście uczciwi, niech jeden z waszych braci pozostanie związany tu w więzieniu; a wy jedźcie i odnieście zboże, aby się pozbyć głodu z waszych domów.
Księga Rodzaju 42,19

American Standard Version

if ye be true men, let one of your brethren be bound in your prison-house; but go ye, carry grain for the famine of your houses:
Księga Rodzaju 42,19

Clementine Vulgate

Si pacifici estis, frater vester unus ligetur in carcere : vos autem abite, et ferte frumenta qu emistis, in domos vestras,
Księga Rodzaju 42,19

King James Version

If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison: go ye, carry corn for the famine of your houses:
Księga Rodzaju 42,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

if ye [are] right men, let one of your brethren be bound in the house of your ward, and ye, go, carry in corn [for] the famine of your houses,
Księga Rodzaju 42,19

World English Bible

If you are honest men, then let one of your brothers be bound in your prison-house; but you go, carry grain for the famine of your houses.
Księga Rodzaju 42,19

Westminster Leningrad Codex

אִם־כֵּנִים אַתֶּם אֲחִיכֶם אֶחָד יֵאָסֵר בְּבֵית מִשְׁמַרְכֶם וְאַתֶּם לְכוּ הָבִיאוּ שֶׁבֶר רַעֲבֹון בָּתֵּיכֶם׃
1 Księga Mojżeszowa 42,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić