„Rzekli jeszcze do Faraona: Abyśmy byli przychodniami w tej ziemi, przyszliśmy; bo nie masz paszy dla bydła, które mają słudzy twoi, gdyż ciężki głód jest w ziemi Chananejskiej; a teraz niech mieszkają, prosimy, słudzy twoi w ziemi Gosen.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Mojżeszowa 47,4

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Mateusza 20,17

Biblia Gdańska (1881)

A wstępując Jezus do Jeruzalemu, wziął z sobą dwanaście uczniów na osobne miejsce w drodze, i rzekł im:
Mateusza 20,17

Biblia Brzeska

A gdy szedł Jezus do Jeruzalem, wziął z sobą dwanaście uczniów osobno na drodze i rzekł im.
Ewangelia św. Mateusza 20,17

Biblia Gdańska (1632)

A wstępując Jezus do Jeruzalemu, wziął z sobą dwanaście uczniów na osobne miejsce w drodze, i rzekł im:
Mateusza 20,17

Biblia Tysiąclecia

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich:
Ewangelia wg św. Mateusza 20,17

Biblia Warszawska

A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność i w drodze rzekł do nich:
Ewangelia św. Mateusza 20,17

Biblia Jakuba Wujka

A wstępując Jezus do Jeruzalem, wziął dwunaście uczniów osobno i rzekł im:
Ewangelia wg św. Mateusza 20,17

Nowa Biblia Gdańska

I Jezus, wchodząc do Jerozolimy, w drodze, na osobności, wziął ze sobą dwunastu uczniów oraz im powiedział:
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,17

Biblia Przekład Toruński

A Jezus, zmierzając do Jerozolimy, wziął dwunastu uczniów i w drodze na osobności powiedział im:
Ewangelia Mateusza 20,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy Jezus szedł do Jerozolimy, w drodze wziął ze sobą na ubocze dwunastu uczniów i powiedział do nich:
Ewangelia Mateusza 20,17

American Standard Version

And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples apart, and on the way he said unto them,
Ewangelia Mateusza 20,17

Clementine Vulgate

Et ascendens Jesus Jerosolymam, assumpsit duodecim discipulos secreto, et ait illis :
Ewangelia Mateusza 20,17

King James Version

And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
Ewangelia Mateusza 20,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αναβαινων ο ιησους εις ιεροσολυμα παρελαβεν τους δωδεκα μαθητας κατ ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις
Ewangelia Mateusza 20,17

Young's Literal Translation

And Jesus going up to Jerusalem, took the twelve disciples by themselves in the way, and said to them,
Ewangelia Mateusza 20,17

World English Bible

As Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them,
Ewangelia Mateusza 20,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić