„Lecz Zerubbabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: Nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski.”

Biblia Warszawska: Księga Ezdrasza 4,3

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Marka 1,2

Biblia Gdańska (1881)

Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
Marka 1,2

Biblia Brzeska

Jako napisano jest w prorocech: Oto ja posyłam posła mego przed oblicznością twoją, który zgotuje drogę twą przed tobą.
Ewangelia św. Marka 1,2

Biblia Gdańska (1632)

Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
Marka 1,2

Biblia Tysiąclecia

Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Ewangelia wg św. Marka 1,2

Biblia Warszawska

Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją.
Ewangelia św. Marka 1,2

Biblia Jakuba Wujka

Jako napisano jest u Izajasza proroka: Oto ja posyłam Anjoła mego przed oblicznością twoją, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
Ewangelia wg św. Marka 1,2

Nowa Biblia Gdańska

Jak jest napisane w prorokach: Oto Ja posyłam przed twym obliczem Mego anioła, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
Dobra Nowina spisana przez Marka 1,2

Biblia Przekład Toruński

Jak jest napisane u proroków: Oto Ja posyłam mojego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą;
Ewangelia Marka 1,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jak jest napisane u Proroków: Oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
Ewangelia Marka 1,2

American Standard Version

Even as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way.
Ewangelia Marka 1,2

Clementine Vulgate

Sicut scriptum est in Isaia propheta : [Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam,qui prparabit viam tuam ante te.
Ewangelia Marka 1,2

King James Version

As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Ewangelia Marka 1,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ως γεγραπται εν τοις προφηταις ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου
Ewangelia Marka 1,2

Young's Literal Translation

As it hath been written in the prophets, `Lo, I send My messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee,` --
Ewangelia Marka 1,2

World English Bible

As it is written in the prophets, "Behold, I send my messenger before your face, Who will prepare your way before you.
Ewangelia Marka 1,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić