„Dlatego raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości, niech twoje serce cieszy cię za dni twojej młodości i krocz drogami swego serca oraz według zdania swoich oczu, ale wiedz, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kaznodziei 11,9

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Łukasza 2,8

Biblia Gdańska (1881)

A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
Łukasza 2,8

Biblia Brzeska

W tejże krainie byli pastyrze leżąc na polach i nocną straż trzymając nad stadem swem.
Ewangelia św. Łukasza 2,8

Biblia Gdańska (1632)

A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
Łukasza 2,8

Biblia Tysiąclecia

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,8

Biblia Warszawska

A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.
Ewangelia św. Łukasza 2,8

Biblia Jakuba Wujka

A byli pasterze w tejże krainie czujący i strzegący nocne straże nad trzodą swoją.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,8

Nowa Biblia Gdańska

A w owej krainie byli pasterze, co nocowali na polu oraz strażami nocy pilnowali przy swoim stadzie.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,8

Biblia Przekład Toruński

A byli pasterze w tej krainie, którzy nocowali w polu i trzymali nocą straż nad swoim stadem.
Ewangelia Łukasza 2,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem.
Ewangelia Łukasza 2,8

American Standard Version

And there were shepherds in the same country abiding in the field, and keeping watch by night over their flock.
Ewangelia Łukasza 2,8

Clementine Vulgate

Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum.
Ewangelia Łukasza 2,8

King James Version

And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.
Ewangelia Łukasza 2,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ποιμενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι την ποιμνην αυτων
Ewangelia Łukasza 2,8

Young's Literal Translation

And there were shepherds in the same region, lodging in the field, and keeping the night-watches over their flock,
Ewangelia Łukasza 2,8

World English Bible

There were shepherds in the same country staying in the field, and keeping watch by night over their flock.
Ewangelia Łukasza 2,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić