„Wyrywając cię dla siebie spośród tego ludu i pogan, do których cię teraz posyłam,”

Biblia Przekład Toruński: Dzieje Apostolskie 26,17

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Łukasza 2,25

Biblia Gdańska (1881)

A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu imię było Symeon; a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraelskiej, a Duch Święty był nad nim.
Łukasza 2,25

Biblia Brzeska

A oto był niektóry w Jeruzalem, któremu imię było Symeon, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekawając pociechy izraelskiej, a Duch święty był nad nim,
Ewangelia św. Łukasza 2,25

Biblia Gdańska (1632)

A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu imię było Symeon; a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraelskiej, a Duch Święty był nad nim.
Łukasza 2,25

Biblia Tysiąclecia

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,25

Biblia Warszawska

A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
Ewangelia św. Łukasza 2,25

Biblia Jakuba Wujka

A oto był człowiek w Jeruzalem, któremu imię Symeon, a ten człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekawający pociechy Izraelskiej, a Duch święty był w nim.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,25

Nowa Biblia Gdańska

A oto w Jerozolimie był człowiek, którego imię brzmi Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy, bogobojny, wyczekujący pociechy Israela; zaś nad nim był Duch Święty.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,25

Biblia Przekład Toruński

A oto w Jerozolimie był człowiek o imieniu Symeon; a człowiek ten był sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był na nim.
Ewangelia Łukasza 2,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
Ewangelia Łukasza 2,25

American Standard Version

And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon; and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel: and the Holy Spirit was upon him.
Ewangelia Łukasza 2,25

Clementine Vulgate

Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus, et timoratus, exspectans consolationem Isral : et Spiritus Sanctus erat in eo.
Ewangelia Łukasza 2,25

King James Version

And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.
Ewangelia Łukasza 2,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ιδου ην ανθρωπος εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων σιμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα αγιον ην επ αυτον
Ewangelia Łukasza 2,25

Young's Literal Translation

And lo, there was a man in Jerusalem, whose name [is] Simeon, and this man is righteous and devout, looking for the comforting of Israel, and the Holy Spirit was upon him,
Ewangelia Łukasza 2,25

World English Bible

Behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon; and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him.
Ewangelia Łukasza 2,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić