„Król powiedział do Joaba, dowódcy wojska, który był z nim: Przebiegnij teraz wszystkie pokolenia Izraela od Dan aż do Beer-Szeby i policzcie lud, abym poznał jego liczbę.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Samuela 24,2

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Łukasza 2,14

Biblia Gdańska (1881)

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
Łukasza 2,14

Biblia Brzeska

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, przeciw ludziam dobra wola.
Ewangelia św. Łukasza 2,14

Biblia Gdańska (1632)

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
Łukasza 2,14

Biblia Tysiąclecia

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,14

Biblia Warszawska

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
Ewangelia św. Łukasza 2,14

Biblia Jakuba Wujka

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej wolej.
Ewangelia wg św. Łukasza 2,14

Nowa Biblia Gdańska

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój w ludziach Jego upodobania.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 2,14

Biblia Przekład Toruński

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobrej woli.
Ewangelia Łukasza 2,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola.
Ewangelia Łukasza 2,14

American Standard Version

Glory to God in the highest, And on earth peace among men in whom he is well pleased.
Ewangelia Łukasza 2,14

Clementine Vulgate

[Gloria in altissimis Deo,et in terra pax hominibus bon voluntatis.]
Ewangelia Łukasza 2,14

King James Version

Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.
Ewangelia Łukasza 2,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκια
Ewangelia Łukasza 2,14

Young's Literal Translation

`Glory in the highest to God, and upon earth peace, among men -- good will.`
Ewangelia Łukasza 2,14

World English Bible

"Glory to God in the highest, On earth peace, good will toward men."
Ewangelia Łukasza 2,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić