„Uczynił też stołów dziesięć, które postawił w kościele, pięć po prawej a pięć po lewej stronie; uczynił też czasz złotych sto.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Kronik 4,8

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Izajasz 8,21

Biblia Gdańska (1881)

Dlaczego każdy z nich utrapiony i zgłodniały tułaćby się musiał; a będąc zgłodniałym, sam w sobie gniewać się będzie, i złorzeczyć królowi swemu, i Bogu swemu, w górę poglądając.
Izajasz 8,21

Biblia Brzeska

Przechodząc tedy przez nie, uciskiem i głodem strapiony będzie, a w ogłodzeniu swym rozgniewa się i złorzeczyć będzie króla swego i Boga swego poglądając wzgórę.
Księga Izajasza 8,21

Biblia Gdańska (1632)

Dlaczego każdy z nich utrapiony i zgłodniały tułaćby się musiał; a będąc zgłodniałym, sam w sobie gniewać się będzie, i złorzeczyć królowi swemu, i Bogu swemu, w górę poglądając.
Izajasz 8,21

Biblia Tysiąclecia

A będzie się on błąkał w kraju uciśniony i wygłodzony; a kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość, zacznie przeklinać swego króla i swego Boga; podniesie oczy w górę,
Księga Izajasza 8,21

Biblia Warszawska

I będzie wędrował po niej utrapiony i zgłodniały, a gdy będzie zgłodniały, będzie się złościł i przeklinał swojego króla i swojego Boga, i spoglądał w górę.
Księga Izajasza 8,21

Biblia Jakuba Wujka

I przejdzie przez nię, powali się, i łaknąć będzie, a gdy będzie łaknął, będzie się gniewał, i będzie przeklinał króla swego i Boga swego a będzie wzgórę poglądał.
Księga Izajasza 8,21

Nowa Biblia Gdańska

Toteż każdy z nich będzie się tułał, uciemiężony i łaknący; a łaknąc się rozgniewa, złorzecząc królowi, swojemu bóstwu oraz spoglądając ku górze.
Księga Izajasza 8,21

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A będą się tułali po ziemi, uciskani i wygłodzeni; a cierpiąc głód, będą się złościć i złorzeczyć swemu królowi oraz swemu Bogu, spoglądając ku górze.
Księga Izajasza 8,21

American Standard Version

And they shall pass through it, sore distressed and hungry; and it shall come to pass that, when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse by their king and by their God, and turn their faces upward:
Księga Izajasza 8,21

Clementine Vulgate

Et transibit per eam, corruet, et esuriet ;et cum esurierit, irascetur.Et maledicet regi suo, et Deo suo,et suscipiet sursum,
Księga Izajasza 8,21

King James Version

And they shall pass through it, hardly bestead and hungry: and it shall come to pass, that when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse their king and their God, and look upward.
Księga Izajasza 8,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

-- And it hath passed over into it, hardened and hungry, And it hath come to pass, That it is hungry, and hath been wroth, And made light of its king, and of its God, And hath looked upwards.
Księga Izajasza 8,21

World English Bible

They shall pass through it, sore distressed and hungry; and it shall happen that when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse by their king and by their God, and turn their faces upward:
Księga Izajasza 8,21

Westminster Leningrad Codex

וְעָבַר בָּהּ נִקְשֶׁה וְרָעֵב וְהָיָה כִי־יִרְעַב וְהִתְקַצַּף וְקִלֵּל בְּמַלְכֹּו וּבֵאלֹהָיו וּפָנָה לְמָעְלָה׃
Księga Izajasza 8,21
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić