„Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził Hebera.”

Biblia Warszawska: I Księga Mojżeszowa 11,14

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Dzieje Apostolskie 6,7

Biblia Gdańska (1881)

I rosło słowo Boże, i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie: wielkie też mnóstwo kapłanów było posłuszne wierze.
Dzieje Apostolskie 6,7

Biblia Brzeska

A tak słowo Boże rozrastało się, a barzo się przymnażało pocztu zwolenników w Jeruzalem i wielkie mnóstwo kapłanów byli posłuszni wierze.
Dzieje Apostolskie 6,7

Biblia Gdańska (1632)

I rosło słowo Boże, i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie: wielkie też mnóstwo kapłanów było posłuszne wierze.
Dzieje Apostolskie 6,7

Biblia Tysiąclecia

A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Dzieje Apostolskie 6,7

Biblia Warszawska

A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.
Dzieje Apostolskie 6,7

Biblia Jakuba Wujka

A słowo Pańskie rosło i mnożył się poczet uczniów barzo w Jeruzalem, wielkie też mnóstwo kapłanów posłuszne było wierze.
Dzieje Apostolskie 6,7

Nowa Biblia Gdańska

A Słowo Boga sprawiało rozwój oraz w Jerozolimie bardzo się mnożyła liczba uczniów. Także liczny tłum kapłanów poddał się wierze.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 6,7

Biblia Przekład Toruński

A Słowo Boże rosło i pomnażała się liczba uczniów w Jerozolimie; i bardzo liczna rzesza kapłanów była posłuszna wierze.
Dzieje Apostolskie 6,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I rozszerzało się słowo Boże, i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała; także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze.
Dzieje Apostolskie 6,7

American Standard Version

And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem exceedingly; and a great company of the priests were obedient to the faith.
Dzieje Apostolskie 6,7

Clementine Vulgate

Et verbum Domini crescebat, et multiplicabatur numerus discipulorum in Jerusalem valde : multa etiam turba sacerdotum obediebat fidei.
Dzieje Apostolskie 6,7

King James Version

And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.
Dzieje Apostolskie 6,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ο λογος του θεου ηυξανεν και επληθυνετο ο αριθμος των μαθητων εν ιερουσαλημ σφοδρα πολυς τε οχλος των ιερεων υπηκουον τη πιστει
Dzieje Apostolskie 6,7

Young's Literal Translation

And the word of God did increase, and the number of the disciples did multiply in Jerusalem exceedingly; a great multitude also of the priests were obedient to the faith.
Dzieje Apostolskie 6,7

World English Bible

The word of God increased and the number of the disciples multiplied in Jerusalem exceedingly. A great company of the priests were obedient to the faith.
Dzieje Apostolskie 6,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić