„Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?”

Biblia Warszawska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,5

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Dzieje Apostolskie 4,27

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem się zebrali prawdziwie przeciwko świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś pomazał, Herod i Poncki Piłat z pogany i z ludem Izraelskim.
Dzieje Apostolskie 4,27

Biblia Brzeska

Abowiemci się zebrali prawdziwie przeciw świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś ty był pomazał, Herod i Poncjusz Piłat z pogany i z ludem izraelskim.
Dzieje Apostolskie 4,27

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem się zebrali prawdziwie przeciwko świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś pomazał, Herod i Poncki Piłat z pogany i z ludem Izraelskim.
Dzieje Apostolskie 4,27

Biblia Tysiąclecia

Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,
Dzieje Apostolskie 4,27

Biblia Warszawska

Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi,
Dzieje Apostolskie 4,27

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem się zgromadzili prawdziwie w mieście tym przeciw świętemu Synowi twemu, Jezusowi, któregoś pomazał, Herod i Pontius Piłat, z pogany i z ludźmi Izraelskimi,
Dzieje Apostolskie 4,27

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż wobec prawdy, Herod i Poncjusz Piłat, razem z poganami oraz plemionami Israela dali się zebrać przeciwko Twojemu świętemu Synowi - Jezusowi, którego pomazałeś,
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 4,27

Biblia Przekład Toruński

Bo rzeczywiście zebrali się razem przeciwko świętemu Synowi Twojemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod, a także i Poncjusz Piłat z narodami i z ludem Izraela,
Dzieje Apostolskie 4,27

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś;
Dzieje Apostolskie 4,27

American Standard Version

for of a truth in this city against thy holy Servant Jesus, whom thou didst anoint, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the peoples of Israel, were gathered together,
Dzieje Apostolskie 4,27

Clementine Vulgate

Convenerunt enim vere in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes et Pontius Pilatus, cum gentibus et populis Isral,
Dzieje Apostolskie 4,27

King James Version

For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together,
Dzieje Apostolskie 4,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

συνηχθησαν γαρ επ αληθειας επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισας ηρωδης τε και ποντιος πιλατος συν εθνεσιν και λαοις ισραηλ
Dzieje Apostolskie 4,27

Young's Literal Translation

for gathered together of a truth against Thy holy child Jesus, whom Thou didst anoint, were both Herod and Pontius Pilate, with nations and peoples of Israel,
Dzieje Apostolskie 4,27

World English Bible

For truly, in this city against your holy servant, Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together
Dzieje Apostolskie 4,27

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić