„Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tesaloniczan 2,9

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - 2 Piotra 1,5

Biblia Gdańska (1881)

Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność;
2 Piotra 1,5

Biblia Brzeska

A ku temu samemu przyłożywszy wszelakiej pilności, przyłączcie cnotę z wiarą waszą, a z cnotą umiejętność.
2 List św. Piotra 1,5

Biblia Gdańska (1632)

Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność;
2 Piotra 1,5

Biblia Tysiąclecia

Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie,
2 List św. Piotra 1,5

Biblia Warszawska

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
2 List św. Piotra 1,5

Biblia Jakuba Wujka

A wy pilności wszelakiej przykładając, dodawajcie w wierze waszej cnotę, a w cnocie umiejętność,
2 List św. Piotra 1,5

Nowa Biblia Gdańska

A tym samym - wkładając całą gorliwość - bądźcie w waszej wierze dodatkowo zaopatrzeni męstwem, a w męstwie - mądrością,
Drugi list spisany przez Piotra 1,5

Biblia Przekład Toruński

I dlatego przykładając wszelkie staranie, zaopatrzcie przez waszą wiarę cnotę, a przez cnotę poznanie,
2 List Piotra 1,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie;
II List Piotra 1,5

American Standard Version

Yea, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply virtue; and in [your] virtue knowledge;
2 List Piotra 1,5

Clementine Vulgate

Vos autem curam omnem subinferentes, ministrate in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam,
2 List Piotra 1,5

King James Version

And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
2 List Piotra 1,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη πιστει υμων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν
2 List Piotra 1,5

Young's Literal Translation

And this same also -- all diligence having brought in besides, superadd in your faith the worthiness, and in the worthiness the knowledge,
2 List Piotra 1,5

World English Bible

Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge;
2 List Piotra 1,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić