„I abyśmy byli wyrwani od niezbędnych i złych ludzi; albowiem nie wszystkich jest wiara.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Tesalonicensów 3,2

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - 1 Piotra 2,19

Biblia Gdańska (1881)

Boć to jest łaska, jeźli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie.
1 Piotra 2,19

Biblia Brzeska

Abowiem to jest rzecz wdzięczna, jesli kto dla sumnienia Bożego cierpi frasunki, będąc niesłusznie utrapiony.
1 List św. Piotra 2,19

Biblia Gdańska (1632)

Boć to jest łaska, jeźli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie.
1 Piotra 2,19

Biblia Tysiąclecia

To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.
1 List św. Piotra 2,19

Biblia Warszawska

Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie.
1 List św. Piotra 2,19

Biblia Jakuba Wujka

Bo to jest łaska, jeśli kto dla sumnienia Bożego odnosi frasunki, cierpiąc niesprawiedliwie.
1 List św. Piotra 2,19

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż to jest łaską, jeśli ktoś, z powodu świadomości Boga, wytrzymuje udręki - cierpiąc niesprawiedliwie.
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,19

Biblia Przekład Toruński

To bowiem jest łaska, jeśli ktoś z powodu sumienia, dla Boga znosi utrapienie, cierpiąc niesprawiedliwie.
1 List Piotra 2,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie.
I List Piotra 2,19

American Standard Version

For this is acceptable, if for conscience toward God a man endureth griefs, suffering wrongfully.
1 List Piotra 2,19

Clementine Vulgate

Hc est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet qui tristitias, patiens injuste.
1 List Piotra 2,19

King James Version

For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.
1 List Piotra 2,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτο γαρ χαρις ει δια συνειδησιν θεου υποφερει τις λυπας πασχων αδικως
1 List Piotra 2,19

Young's Literal Translation

for this [is] gracious, if because of conscience toward God any one doth endure sorrows, suffering unrighteously;
1 List Piotra 2,19

World English Bible

For it is commendable if someone endures pain, suffering unjustly, because of conscience toward God.
1 List Piotra 2,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić