„Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,4

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - 1 Piotra 1,17

Biblia Gdańska (1881)

A ponieważ Ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili,
1 Piotra 1,17

Biblia Brzeska

A jesli wy Ojcem nazywacie tego, który przez braku osób sądzi wedle uczynku każdego, patrzcie abyście w bojaźni chodząc dokonali czasu mieszkania waszego docześnego.
1 List św. Piotra 1,17

Biblia Gdańska (1632)

A ponieważ Ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili,
1 Piotra 1,17

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
1 List św. Piotra 1,17

Biblia Warszawska

A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,
1 List św. Piotra 1,17

Biblia Jakuba Wujka

A jeśli wzywacie Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi wedle uczynku każdego: w bojaźni obcujcie czasu przemieszkawania waszego.
1 List św. Piotra 1,17

Nowa Biblia Gdańska

A jeśli nazywacie Ojcem Tego, co nie ma względu na osobę oraz sądzi każdego według czynu - w bojaźni spędzajcie czas waszego pobytu na obczyźnie.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,17

Biblia Przekład Toruński

A jeśli wzywacie jako Ojca, tego który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie.
1 List Piotra 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni;
I List Piotra 1,17

American Standard Version

And if ye call on him as Father, who without respect of persons judgeth according to each man`s work, pass the time of your sojourning in fear:
1 List Piotra 1,17

Clementine Vulgate

Et si patrem invocatis eum, qui sine acceptione personarum judicat secundum uniuscujusque opus, in timore incolatus vestri tempore conversamini.
1 List Piotra 1,17

King James Version

And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:
1 List Piotra 1,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ει πατερα επικαλεισθε τον απροσωποληπτως κρινοντα κατα το εκαστου εργον εν φοβω τον της παροικιας υμων χρονον αναστραφητε
1 List Piotra 1,17

Young's Literal Translation

and if on the Father ye do call, who without acceptance of persons is judging according to the work of each, in fear the time of your sojourn pass ye,
1 List Piotra 1,17

World English Bible

If you call on him as Father, who without respect of persons judges according to each man's work, pass the time of your living as strangers here in reverent fear:
1 List Piotra 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić