„A szedł za nim lud wielki z Galilei, z dziesięciu miast, i z Jeruzalemu, i z Judzkiej ziemi, i zza Jordanu.”

Biblia Gdańska (1632): Mateusza 4,25

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - 1 Piotra 1,16

Biblia Gdańska (1881)

Dlatego że napisano: Świętymi bądźcie, iżem Ja jest święty.
1 Piotra 1,16

Biblia Brzeska

Dla tego napisano jest: Bądźcie świętymi, abowiem ja święty jestem.
1 List św. Piotra 1,16

Biblia Gdańska (1632)

Dlatego że napisano: Świętymi bądźcie, iżem Ja jest święty.
1 Piotra 1,16

Biblia Tysiąclecia

gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
1 List św. Piotra 1,16

Biblia Warszawska

Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
1 List św. Piotra 1,16

Biblia Jakuba Wujka

ponieważ napisano jest: Będziecie świętymi, iżem ja jest święty.
1 List św. Piotra 1,16

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ jest napisane: Bądźcie świętymi, bo ja jestem Święty.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,16

Biblia Przekład Toruński

Bo napisano: Stańcie się święci, bo Ja jestem Święty.
1 List Piotra 1,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
I List Piotra 1,16

American Standard Version

because it is written, Ye shall be holy; for I am holy.
1 List Piotra 1,16

Clementine Vulgate

quoniam scriptum est : Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum.
1 List Piotra 1,16

King James Version

Because it is written, Be ye holy; for I am holy.
1 List Piotra 1,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διοτι γεγραπται αγιοι γενεσθε οτι εγω αγιος ειμι
1 List Piotra 1,16

Young's Literal Translation

because it hath been written, `Become ye holy, because I am holy;`
1 List Piotra 1,16

World English Bible

because it is written, "You shall be holy; for I am holy."
1 List Piotra 1,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić