„Lecz Dawid odpowiedział Rekabowi i Baanie, jego bratu, synom Rimmona Beerotczyka, tak: Jako żyje Pan, który wybawił moją duszę z wszelkiej niedoli,”

Biblia Warszawska: II Księga Samuela 4,9

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - 1 Mojżeszowa 6,10

Biblia Gdańska (1881)

I spłodził Noe trzech synów, Sema, Chama, i Jafeta.
1 Mojżeszowa 6,10

Biblia Brzeska

A urodzili się mu trzej synowie: Sem, Cham i Jafet.
1 Księga Mojżeszowa 6,10

Biblia Gdańska (1632)

I spłodził Noe trzech synów, Sema, Chama, i Jafeta.
1 Mojżeszowa 6,10

Biblia Tysiąclecia

A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
Księga Rodzaju 6,10

Biblia Warszawska

I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
I Księga Mojżeszowa 6,10

Biblia Jakuba Wujka

I zrodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
Księga Rodzaju 6,10

Nowa Biblia Gdańska

Noach spłodził też trzech synów: Szema, Chama i Jafeta.
I Księga Mojżesza 6,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Noe spłodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
Księga Rodzaju 6,10

American Standard Version

And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.
Księga Rodzaju 6,10

Clementine Vulgate

Et genuit tres filios, Sem, Cham et Japheth.
Księga Rodzaju 6,10

King James Version

And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.
Księga Rodzaju 6,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Noah begetteth three sons, Shem, Ham, and Japheth.
Księga Rodzaju 6,10

World English Bible

Noah became the father of three sons: Shem, Ham, and Japheth.
Księga Rodzaju 6,10

Westminster Leningrad Codex

וַיֹּולֶד נֹחַ שְׁלֹשָׁה בָנִים אֶת־שֵׁם אֶת־חָם וְאֶת־יָפֶת׃
1 Księga Mojżeszowa 6,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić