„I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Hioba 33,4

Porównanie wersetów
American Standard Version - Pieśń Salomona 1,5

American Standard Version

I am black, but comely, Oh ye daughters of Jerusalem, As the tents of Kedar, As the curtains of Solomon.
Pieśń Salomona 1,5

Biblia Brzeska

O córki jerozolimskie, aczciem jest przyczerńsza, alem jest wdzięczna jako namioty Cedar i jako opony Salomonowe.
Pieśń nad Pieśniami 1,5

Biblia Gdańska

Czarnamci, alem wdzięczna, o córki Jeruzalemskie! Jestem jako namioty Kedarskie, jako opony Salomonowe.
Pieśń Salomona 1,5

Biblia Tysiąclecia

Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma.
Pieśń nad pieśniami 1,5

Biblia Warszawska

Śniada jestem, lecz piękna, o córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma.
Pieśń nad Pieśniami 1,5

Biblia Jakuba Wujka

Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada, bo mię opaliło słońce. Synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach: winnice mojej nie strzegłam.
Pieśń nad pieśniami 1,5

Nowa Biblia Gdańska

Ja jestem śniada, ale wdzięczna, o, córy jeruszalemskie! Tak, jak namioty Kedaru i jak kotary Salomona.
Pieśń nad pieśniami 1,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czarna jestem, ale piękna, o córki Jerozolimy, jak namioty Kedaru, jak zasłony Salomona.
Pieśń nad pieśniami 1,5

Clementine Vulgate

Nolite me considerare quod fusca sim,quia decoloravit me sol.Filii matris me pugnaverunt contra me ;posuerunt me custodem in vineis :vineam meam non custodivi.
Pieśń nad pieśniami 1,5

King James Version

I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon.
Pieśń Salomona 1,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Dark [am] I, and comely, daughters of Jerusalem, As tents of Kedar, as curtains of Solomon.
Pieśń Salomona 1,5

World English Bible

I am dark, but lovely, You daughters of Jerusalem, Like Kedar's tents, Like Solomon's curtains.
Pieśń Salomona 1,5

Westminster Leningrad Codex

שְׁחֹורָה אֲנִי וְנָאוָה בְּנֹות יְרוּשָׁלִָם כְּאָהֳלֵי קֵדָר כִּירִיעֹות שְׁלֹמֹה׃
Pieśń nad Pieśniami 1,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić