„Z łagodnością korygujący przeciwników, aby kiedyś Bóg dał im upamiętanie dla dogłębnego poznania prawdy,”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 2,25

Porównanie wersetów
American Standard Version - Pieśń Salomona 1,15

American Standard Version

Behold, thou art fair, my love; Behold thou art fair; Thine eyes are [as] doves.
Pieśń Salomona 1,15

Biblia Brzeska

Otoś ty jest napiękniejsza miłośnico moja, otoś ty jest napiękniejsza, a oczy twoje są jako gołębicze.
Pieśń nad Pieśniami 1,15

Biblia Gdańska

O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna! oczy twoje jako oczy gołębicy.
Pieśń Salomona 1,15

Biblia Tysiąclecia

O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, oczy twe jak gołębice!
Pieśń nad pieśniami 1,15

Biblia Warszawska

Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna! Twoje oczy są jak gołąbki.
Pieśń nad Pieśniami 1,15

Biblia Jakuba Wujka

Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny. Łóżko nasze kwiecia pełne,
Pieśń nad pieśniami 1,15

Nowa Biblia Gdańska

O, jakaś ty piękna, moja przyjaciółko; o, jakaś ty piękna! Twoje oczy jak oczy gołębicy.
Pieśń nad pieśniami 1,15

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

O jaka ty jesteś piękna, moja umiłowana! O jaka ty jesteś piękna! Twoje oczy są jak oczy gołębicy.
Pieśń nad pieśniami 1,15

Clementine Vulgate

Sponsa Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decorus !Lectulus noster floridus.
Pieśń nad pieśniami 1,15

King James Version

Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes.
Pieśń Salomona 1,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Lo, thou [art] fair, my friend, Lo, thou [art] fair, thine eyes [are] doves!
Pieśń Salomona 1,15

World English Bible

Behold, you are beautiful, my love. Behold, you are beautiful. Your eyes are doves. Beloved
Pieśń Salomona 1,15

Westminster Leningrad Codex

הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי הִנָּךְ יָפָה עֵינַיִךְ יֹונִים׃
Pieśń nad Pieśniami 1,15
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić