„I obrałem go ze wszech pokoleni Izraelowych sobie za kapłana, żeby wstępował do ołtarza mego i aby mi zapalał kadzidło a nosił efod przede mną, i dałem domowi ojca twego wszytkie ofiary synów Izraelowych.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Samuela 2,28

Porównanie wersetów
American Standard Version - List do Rzymian 5,19

American Standard Version

For as through the one man`s disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one shall the many be made righteous.
List do Rzymian 5,19

Biblia Brzeska

Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich zstało się grzesznymi, także przez posłuszeństwo jednego wiele ich zstanie się sprawiedliwymi.
List św. Pawła do Rzymian 5,19

Biblia Gdańska (1632)

Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi.
Rzymian 5,19

Biblia Gdańska (1881)

Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi.
Rzymian 5,19

Biblia Tysiąclecia

Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
List do Rzymian 5,19

Biblia Warszawska

Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.
List św. Pawła do Rzymian 5,19

Biblia Jakuba Wujka

Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich zstało się grzesznymi, tak i przez posłuszeństwo jednego wiele ich zstanie się sprawiedliwymi.
List do Rzymian 5,19

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem jak z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka - wielu zostało uczynionych winnymi; tak i z powodu posłuszeństwa jednego - wielu zostanie uznanych sprawiedliwymi.
List do Rzymian 5,19

Biblia Przekład Toruński

Bo tak, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wielu stanie się sprawiedliwymi.
List do Rzymian 5,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.
List do Rzymian 5,19

Clementine Vulgate

Sicut enim per inobedientiam unius hominis, peccatores constituti sunt multi : ita et per unius obeditionem, justi constituentur multi.
List do Rzymian 5,19

King James Version

For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.
List do Rzymian 5,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωσπερ γαρ δια της παρακοης του ενος ανθρωπου αμαρτωλοι κατεσταθησαν οι πολλοι ουτως και δια της υπακοης του ενος δικαιοι κατασταθησονται οι πολλοι
List do Rzymian 5,19

Young's Literal Translation

for as through the disobedience of the one man, the many were constituted sinners: so also through the obedience of the one, shall the many be constituted righteous.
List do Rzymian 5,19

World English Bible

For as through the one man's disobedience many were made sinners, even so through the obedience of the one will many be made righteous.
List do Rzymian 5,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić