„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Jana 14,21

Porównanie wersetów
American Standard Version - List do Rzymian 5,16

American Standard Version

And not as through one that sinned, [so] is the gift: for the judgment [came] of one unto condemnation, but the free gift [came] of many trespasses unto justification.
List do Rzymian 5,16

Biblia Brzeska

A dobrodziejstwo nie takowe jest jako śmierć, co przyszła przez jednego, który zgrzeszył. Gdyż wina jednego występku przyszła ku potępieniu, ale dar bywa dan z wiela występków ku usprawiedliwieniu.
List św. Pawła do Rzymian 5,16

Biblia Gdańska (1632)

A dar nie jest taki, jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, ale dar z łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu.
Rzymian 5,16

Biblia Gdańska (1881)

A dar nie jest taki, jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, ale dar z łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu.
Rzymian 5,16

Biblia Tysiąclecia

I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.
List do Rzymian 5,16

Biblia Warszawska

I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków.
List św. Pawła do Rzymian 5,16

Biblia Jakuba Wujka

A nie jako przez jeden grzech, tak i dar, abowiem sąd wprawdzie z jednego ku potępieniu, a łaska z wiela występków ku usprawiedliwieniu.
List do Rzymian 5,16

Nowa Biblia Gdańska

Także dar nie jest jakby przez jednego, który zgrzeszył; bo z powodu jednego wynikła sprawa sądowa ku potępieniu; zaś dar łaski jest ku usprawiedliwieniu z wielu fałszywych kroków.
List do Rzymian 5,16

Biblia Przekład Toruński

I nie tak, jak z powodu jednego, który zgrzeszył, jest z tym darem. Bo prawdziwie sąd jest za jeden upadek ku potępieniu, ale dar łaski za wiele upadków ku sprawiedliwości.
List do Rzymian 5,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.
List do Rzymian 5,16

Clementine Vulgate

Et non sicut per unum peccatum, ita et donum. Nam judicium quidem ex uno in condemnationem : gratia autem ex multis delictis in justificationem.
List do Rzymian 5,16

King James Version

And not as it was by one that sinned, so is the gift: for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offences unto justification.
List do Rzymian 5,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ουχ ως δι ενος αμαρτησαντος το δωρημα το μεν γαρ κριμα εξ ενος εις κατακριμα το δε χαρισμα εκ πολλων παραπτωματων εις δικαιωμα
List do Rzymian 5,16

Young's Literal Translation

and not as through one who did sin [is] the free gift, for the judgment indeed [is] of one to condemnation, but the gift [is] of many offences to a declaration of `Righteous,`
List do Rzymian 5,16

World English Bible

The gift is not as through one who sinned: for the judgment came by one to condemnation, but the free gift came of many trespasses to justification.
List do Rzymian 5,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić