„Bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa;”

Biblia Gdańska (1632): Kolosensów 2,5

Porównanie wersetów
American Standard Version - List do Rzymian 5,13

American Standard Version

for until the law sin was in the world; but sin is not imputed when there is no law.
List do Rzymian 5,13

Biblia Brzeska

Abowiem aż do zakonu grzech był na świecie, a grzech nie bywa przyczytan, gdy zakonu nie masz.
List św. Pawła do Rzymian 5,13

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem aż do zakonu grzech był na świecie; ale grzech nie bywa przyczytany, gdy zakonu nie masz.
Rzymian 5,13

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem aż do zakonu grzech był na świecie; ale grzech nie bywa przyczytany, gdy zakonu nie masz.
Rzymian 5,13

Biblia Tysiąclecia

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa.
List do Rzymian 5,13

Biblia Warszawska

Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma;
List św. Pawła do Rzymian 5,13

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem aż do zakonu grzech był na świecie, a grzech nie był przyczytano gdy zakonu nie było.
List do Rzymian 5,13

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem aż do Prawa grzech był na świecie, ale grzech nie jest zliczany, nie będąc z Prawa.
List do Rzymian 5,13

Biblia Przekład Toruński

Bo aż do Prawa grzech był na świecie; ale grzech nie jest zaliczany, gdy nie ma Prawa.
List do Rzymian 5,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa.
List do Rzymian 5,13

Clementine Vulgate

Usque ad legem enim peccatum erat in mundo : peccatum autem non imputabatur, cum lex non esset.
List do Rzymian 5,13

King James Version

For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law.
List do Rzymian 5,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αχρι γαρ νομου αμαρτια ην εν κοσμω αμαρτια δε ουκ ελλογειται μη οντος νομου
List do Rzymian 5,13

Young's Literal Translation

for till law sin was in the world: and sin is not reckoned when there is not law;
List do Rzymian 5,13

World English Bible

For until the law, sin was in the world; but sin is not charged when there is no law.
List do Rzymian 5,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić