„Tedy odpowiedzą: Przeto, iż opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi Egipskiej, a chwycili się bogów cudzych, i kłaniali się im, i służyli im, dlategoż przywiódł na nich to wszystko złe.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 7,22

Porównanie wersetów
American Standard Version - List do Rzymian 5,12

American Standard Version

Therefore, as through one man sin entered into the world, and death through sin; and so death passed unto all men, for that all sinned:--
List do Rzymian 5,12

Biblia Brzeska

A dla tegoż, jako przez jednego człowieka grzech na świat wszedł, a przez grzech śmierć; i także na wszytki ludzi śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.
List św. Pawła do Rzymian 5,12

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Rzymian 5,12

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Rzymian 5,12

Biblia Tysiąclecia

Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...
List do Rzymian 5,12

Biblia Warszawska

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;
List św. Pawła do Rzymian 5,12

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego jako przez jednego człowieka grzech na ten świat wszedł, a przez grzech śmierć, i tak na wszytki ludzie śmierć przeszła, w którym wszyscy zgrzeszyli.
List do Rzymian 5,12

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego, że jak z powodu jednego człowieka grzech wszedł na świat, a z powodu grzechu - śmierć, tak też śmierć przeszła na wszystkich ludzi za Adamem, za którym wszyscy zgrzeszyli.
List do Rzymian 5,12

Biblia Przekład Toruński

Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przeszła śmierć, za to, że wszyscy zgrzeszyli.
List do Rzymian 5,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
List do Rzymian 5,12

Clementine Vulgate

Propterea sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt.
List do Rzymian 5,12

King James Version

Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:
List do Rzymian 5,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια τουτο ωσπερ δι ενος ανθρωπου η αμαρτια εις τον κοσμον εισηλθεν και δια της αμαρτιας ο θανατος και ουτως εις παντας ανθρωπους ο θανατος διηλθεν εφ ω παντες ημαρτον
List do Rzymian 5,12

Young's Literal Translation

because of this, even as through one man the sin did enter into the world, and through the sin the death; and thus to all men the death did pass through, for that all did sin;
List do Rzymian 5,12

World English Bible

Therefore, as sin entered into the world through one man, and death through sin; and so death passed to all men, because all sinned.
List do Rzymian 5,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić