„Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.”

Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 8,17

Porównanie wersetów
American Standard Version - List do Rzymian 11,3

American Standard Version

Lord, they have killed thy prophets, they have digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
List do Rzymian 11,3

Biblia Brzeska

Panie! Proroki twoje pobili i ołtarze twoje poborzyli, a jam sam został i szukają duszę mojej.
List św. Pawła do Rzymian 11,3

Biblia Gdańska

Panie! Proroki twoje pomordowali i ołtarze twoje zburzyli, a zostałem ja sam i szukają duszy mojej.
Rzymian 11,3

Biblia Tysiąclecia

Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają.
List do Rzymian 11,3

Biblia Warszawska

Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają.
List św. Pawła do Rzymian 11,3

Biblia Jakuba Wujka

Panie, Proroki twoje pobili, ołtarze twoje poobalali, a jam sam został i szukają dusze mojej.
List do Rzymian 11,3

Nowa Biblia Gdańska

Panie, Twoich proroków zabili, Twoje ołtarze zburzyli, i ja sam zostałem pozostawiony; zatem szukają mojej duszy.
List do Rzymian 11,3

Biblia Przekład Toruński

PANIE! Proroków Twoich zabili, ołtarze Twoje zburzyli i zostałem pozostawiony tylko ja sam, i szukają mojej duszy.
List do Rzymian 11,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Panie, pozabijali twoich proroków i zburzyli twoje ołtarze; tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie.
List do Rzymian 11,3

Clementine Vulgate

Domine, prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt : et ego relictus sum solus, et quærunt animam meam.
List do Rzymian 11,3

King James Version

Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
List do Rzymian 11,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

κυριε τους προφητας σου απεκτειναν και τα θυσιαστηρια σου κατεσκαψαν καγω υπελειφθην μονος και ζητουσιν την ψυχην μου
List do Rzymian 11,3

Young's Literal Translation

`Lord, Thy prophets they did kill, and Thy altars they dug down, and I was left alone, and they seek my life;`
List do Rzymian 11,3

World English Bible

"Lord, they have killed your prophets, they have broken down your altars; and I am left alone, and they seek my life."
List do Rzymian 11,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić