„Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą.”

Biblia Gdańska (1881): Efezów 6,6

Porównanie wersetów
American Standard Version - List do Filipian 3,7

American Standard Version

Howbeit what things were gain to me, these have I counted loss for Christ.
List do Filipian 3,7

Biblia Brzeska

Ale to, co mi było zyskiem, tom rozumiał dla Krystusa być szkodą.
List św. Pawła do Filipian 3,7

Biblia Gdańska (1632)

Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę.
Filipensów 3,7

Biblia Gdańska (1881)

Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę.
Filipensów 3,7

Biblia Tysiąclecia

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
List do Filipian 3,7

Biblia Warszawska

Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę.
List św. Pawła do Filipian 3,7

Biblia Jakuba Wujka

Ale co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa być szkodą.
List do Filipian 3,7

Nowa Biblia Gdańska

Lecz rzeczy, które mi były pożytkami, te uznałem za szkodę z powodu Chrystusa.
List do Filipian 3,7

Biblia Przekład Toruński

Ale to, co mi było zyskiem, to z powodu Chrystusa uznałem za szkodę.
List do Filipian 3,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
List do Filipian 3,7

Clementine Vulgate

Sed qu mihi fuerunt lucra, hc arbitratus sum propter Christum detrimenta.
List do Filipian 3,7

King James Version

But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
List do Filipian 3,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλ ατινα ην μοι κερδη ταυτα ηγημαι δια τον χριστον ζημιαν
List do Filipian 3,7

Young's Literal Translation

But what things were to me gains, these I have counted, because of the Christ, loss;
List do Filipian 3,7

World English Bible

However, what things were gain to me, these have I counted loss for Christ.
List do Filipian 3,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić