„Tedy rzekł Jozue do wszytkiego ludu: Oto kamień ten będzie nam świadectwem, abowiem on słyszał wszytki słowa Pańskie, które mówił z nami i będzie przeciwko wam świadectwem, byście snadź nie skłamali przeciw Panu, Bogu waszemu.”

Biblia Brzeska: Księga Jozuego 24,27

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 24,48

American Standard Version

But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;
Ewangelia Mateusza 24,48

Biblia Brzeska

A jesliby rzekł sługa w sercu swoim: Odwłacza pan mój przyście swoje.
Ewangelia św. Mateusza 24,48

Biblia Gdańska

A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
Mateusza 24,48

Biblia Tysiąclecia

Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga",
Ewangelia wg św. Mateusza 24,48

Biblia Warszawska

Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
Ewangelia św. Mateusza 24,48

Biblia Jakuba Wujka

A jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swoim: Długo pan mój przyść omieszkiwa,
Ewangelia wg św. Mateusza 24,48

Nowa Biblia Gdańska

A jeśliby ów zły sługa powiedział w swoim sercu: Zwleka mój Pan z przyjściem,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,48

Biblia Przekład Toruński

A jeśliby powiedział ów zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem,
Ewangelia Mateusza 24,48

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem;
Ewangelia Mateusza 24,48

Clementine Vulgate

Si autem dixerit malus servus ille in corde suo : Moram fecit dominus meus venire :
Ewangelia Mateusza 24,48

King James Version

But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Ewangelia Mateusza 24,48

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ελθειν
Ewangelia Mateusza 24,48

Young's Literal Translation

`And, if that evil servant may say in his heart, My Lord doth delay to come,
Ewangelia Mateusza 24,48

World English Bible

But if that evil servant should say in his heart, `My lord is delaying his coming,`
Ewangelia Mateusza 24,48

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić