„Skoro to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli będziecie to czynić.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Jana 13,17

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 22,32

American Standard Version

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.
Ewangelia Mateusza 22,32

Biblia Brzeska

Jam jest Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów. Bóg nie jest ci Bogiem umarłych, ale żywych.
Ewangelia św. Mateusza 22,32

Biblia Gdańska (1632)

Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale żywych.
Mateusza 22,32

Biblia Gdańska (1881)

Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale żywych.
Mateusza 22,32

Biblia Tysiąclecia

Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,32

Biblia Warszawska

Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
Ewangelia św. Mateusza 22,32

Biblia Jakuba Wujka

Jam jest Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków, i Bóg Jakobów? Nie jest ci Bóg umarłych, ale żywych.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,32

Nowa Biblia Gdańska

Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,32

Biblia Przekład Toruński

Ja jestem Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem martwych, ale żywych.
Ewangelia Mateusza 22,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
Ewangelia Mateusza 22,32

Clementine Vulgate

Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob ? Non est Deus mortuorum, sed viventium.
Ewangelia Mateusza 22,32

King James Version

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Ewangelia Mateusza 22,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εγω ειμι ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν ο θεος θεος νεκρων αλλα ζωντων
Ewangelia Mateusza 22,32

Young's Literal Translation

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not a God of dead men, but of living.`
Ewangelia Mateusza 22,32

World English Bible

`I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?` God is not the God of the dead, but of the living."
Ewangelia Mateusza 22,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić