„Przetoż dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, iż mię za wiernego osądził, na usługiwanie postanowiwszy mię.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Tymoteusza 1,12

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 22,14

American Standard Version

For many are called, but few chosen.
Ewangelia Mateusza 22,14

Biblia Brzeska

Abowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
Ewangelia św. Mateusza 22,14

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
Mateusza 22,14

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
Mateusza 22,14

Biblia Tysiąclecia

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,14

Biblia Warszawska

Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.
Ewangelia św. Mateusza 22,14

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem wiele jest wezwanych, lecz mało wybranych.
Ewangelia wg św. Mateusza 22,14

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,14

Biblia Przekład Toruński

Albowiem wielu jest powołanych, ale mało wybranych.
Ewangelia Mateusza 22,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.
Ewangelia Mateusza 22,14

Clementine Vulgate

Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.
Ewangelia Mateusza 22,14

King James Version

For many are called, but few are chosen.
Ewangelia Mateusza 22,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι
Ewangelia Mateusza 22,14

Young's Literal Translation

for many are called, and few chosen.`
Ewangelia Mateusza 22,14

World English Bible

For many are called, but few chosen."
Ewangelia Mateusza 22,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić