„I gwiazdy z nieba będą spadały, a moce w niebiosach będą poruszone.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Marka 13,25

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 21,9

American Standard Version

And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
Ewangelia Mateusza 21,9

Biblia Brzeska

Zebranie też ludzi, które wprzód szło i za nim, krzyknęło mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony ten, który idzie w imię Pańskie! Hosanna, któryś jest w niebie najwyższym!
Ewangelia św. Mateusza 21,9

Biblia Gdańska

A lud wprzód i pozad idący wołał, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu! błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem, Hosanna na wysokościach!
Mateusza 21,9

Biblia Tysiąclecia

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!
Ewangelia wg św. Mateusza 21,9

Biblia Warszawska

A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!
Ewangelia św. Mateusza 21,9

Biblia Jakuba Wujka

A rzesze, które uprzedzały i które pozad szły, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię pańskie. Hosanna na wysokościach!
Ewangelia wg św. Mateusza 21,9

Nowa Biblia Gdańska

Zaś tłumy poprzedzające go i idące za nim wołały, mówiąc: Wybaw, błagam, synem Dawida; Wielbiący Boga, który idzie w Imieniu Pana; Hosanna u Najwyższego!
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 21,9

Biblia Przekład Toruński

A tłumy idące przed Nim i za Nim wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach!
Ewangelia Mateusza 21,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A tłumy, które szły przed nim i za nim, wołały: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach!
Ewangelia Mateusza 21,9

Clementine Vulgate

turb autem, qu prcedebant, et qu sequebantur, clamabant, dicentes : Hosanna filio David : benedictus, qui venit in nomine Domini : hosanna in altissimis.
Ewangelia Mateusza 21,9

King James Version

And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
Ewangelia Mateusza 21,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δε οχλοι οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω δαβιδ ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις
Ewangelia Mateusza 21,9

Young's Literal Translation

and the multitudes who were going before, and who were following, were crying, saying, `Hosanna to the Son of David, blessed is he who is coming in the name of the Lord; Hosanna in the highest.`
Ewangelia Mateusza 21,9

World English Bible

The multitudes who went before him, and who followed, cried, "Hosanna to the son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!"
Ewangelia Mateusza 21,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić