„Synowie Laadana, Gerszonity, a naczelnikami rodu Laadana Gerszonity byli Jechielici.”

Biblia Warszawska: I Księga Kronik 26,21

Porównanie wersetów
American Standard Version - Ewangelia Mateusza 21,5

American Standard Version

Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.
Ewangelia Mateusza 21,5

Biblia Brzeska

Powiedzcie córce syjońskiej: Oto król twój idzie do ciebie cichy, siedząc na oślicy i na oślęciu tej, która jest pod jarzmem.
Ewangelia św. Mateusza 21,5

Biblia Gdańska

Powiedzcie córce Syońskiej: Oto król twój idzie tobie cichy, a siedzący na oślicy, i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej.
Mateusza 21,5

Biblia Tysiąclecia

Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.
Ewangelia wg św. Mateusza 21,5

Biblia Warszawska

Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej.
Ewangelia św. Mateusza 21,5

Biblia Jakuba Wujka

Powiedzcie córce Syjońskiej: Oto król twój idzie tobie cichy, siedzący na oślicy i na oślęciu, synu podjarzemnej.
Ewangelia wg św. Mateusza 21,5

Nowa Biblia Gdańska

Powiedzcie córce Syjonu: Oto Król twój idzie dla ciebie, łagodny, siedzący na oślicy oraz na oślęciu, synu oślicy będącej pod jarzmem.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 21,5

Biblia Przekład Toruński

Powiedzcie córce Syjonu: Oto twój Król przychodzi do ciebie, łagodny i siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy będącej pod jarzmem.
Ewangelia Mateusza 21,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Powiedzcie córce Syjonu: Oto twój król przychodzi do ciebie cichy, siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy.
Ewangelia Mateusza 21,5

Clementine Vulgate

[Dicite fili Sion :Ecce rex tuus venit tibimansuetus, sedens super asinam,et pullum filium subjugalis.]
Ewangelia Mateusza 21,5

King James Version

Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
Ewangelia Mateusza 21,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και πωλον υιον υποζυγιου
Ewangelia Mateusza 21,5

Young's Literal Translation

`Tell ye the daughter of Zion, Lo, thy king doth come to thee, meek, and mounted on an ass, and a colt, a foal of a beast of burden.`
Ewangelia Mateusza 21,5

World English Bible

"Tell the daughter of Zion, Behold, your King comes to you, Humble, and riding on a donkey, On a colt, the foal of a donkey."
Ewangelia Mateusza 21,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić